snail-soil

Проф. Светла Русева: Даваме рецепти за решаване на проблемите с почвите в Северозападна България

В годината на почвите Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” организира серия от инициативи, които да поставят във фокуса на вниманието почвите като ценен ресурс, без …

Predi otkrivaneto - Tzolova,Rousseva

27 млади учени от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ повишиха научния си капацитет по европейски проект

27 млади учени от ИПАЗР «Н. Пушкаров» участваха в проект “Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията” финансиран …

pochveni probi

Агроекологичните плащания стимулират опазването на почвеното плодородие

За опазване на почвите у нас от разрушителните ерозионни процеси голяма роля оказаха въведените агроекологични плащания. Това каза директорът на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ …