Етикет: агротехнологии и защита на растенията

Проф. Светла Русева: Даваме рецепти за решаване на проблемите с почвите в...

В годината на почвите Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията

Агроекологичните плащания стимулират опазването на почвеното плодородие

За опазване на почвите у нас от разрушителните ерозионни процеси голяма роля

РЕКЛАМА