Стратегията за горите до 2030 г. приема амбициозни цели за адаптиране към климатичните промени

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Стратегията за горите до 2030 г. бе дискутирана по време на заседанието на  Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. По думите на аграрният заместник-министър Георги Събев, поставените в нея амбициозни цели за адаптиране на горите към климатичните промени и отключване на потенциала на горското стопанство като част от зелената икономика са стъпка в правилната посока.

„Сътрудничеството между държавите членки по отношение на картирането и остойностяването на екосистемните услуги от горите би могло да допринесе за разработването и въвеждането на ефективни публични и частни схеми за плащания за екосистемните услуги и диверсифициране на приходите от горите“, посочи Георги Събев. И допълни, че това ще допринесе за намаляване на фрагментацията и по-добро съгласуване на политиките, свързани с горите в контекста на Зеления пакт и редица проекти на законодателни актове.

Националната стратегия за развитие на горския сектор до 2030 г. е публикувана за обществено обсъждане

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. е публикувана за обществено обсъждане до 12-ти декември 2022 г.

Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. е основополагащ документ, който задава визията и стратегическата рамка на държавната политика за постигане на дългосрочно и устойчиво управление на жизнени и продуктивни многофункционални гори при поддържане на устойчивост и конкурентоспособност на горския сектор, което е основа за по-висок жизнен стандарт в планинските и селските райони.

На основата на определените в НСРГСРБ 2030 г. стратегически цели и приоритети, ще бъде изготвен Стратегически план за развитие на горския сектор в периода до 2030 г., в който ще бъдат определени конкретните мерки и действия за тяхното изпълнение.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА