Стратегически план: Интервенции и възможности за инвестиции по аналогичната мярка на 4.1

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Възможностите за инвестиционна подкрепа чрез част от интервенциите в Стратегическия план представи Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието по време на втория ден от Националната среща на земеделските производители в България, която се провежда в Казанлък.

“Голяма част от мерките в ПРСР ще продължат да се прилагат и в рамките на следващия програмен период 2023-2027 г. Всички мерки, които добре познавате и към момента действат за предоставяне на инвестиционна подкрепа ще запазят на 90% своите изисквания и условия”, заяви Иванова.

“Общият бюджет на тези интервенции за инвестициите в стопанства и преработка представляват близо 23% от всички средства, които ще бъдат на разположение в 5-годишния период по ПРСР”, допълни още тя.

Инвестиции в земеделските стопанства

Първата интервенция, която може би представлява най-голям интерес за земеделските стопани във връзка с извършването на инвестиции в стопанствата е аналога на подмярка 4.1. Тя е с общ бюджет малко над 241 млн. евро и с период на прилагане 5 години.

Всички допустими дейности по подмярка 4.1 ще са допустими и в новия програмен период. Допустими кандидати са земеделски стопани, признати групи и организации на земеделски производители и кооперативни обединения на земеделски стопани. Минималният размер на един инвестиционен проект е 15 хил. евро.

Категоризация на стопанствата

В следващия програмен период стопанствата ще биват категоризирани на три групи – малки, среди и големи.

“Продължава да се прилага и изискването, което въведохме по време на преходния период за „история“. Според това изискване ЗП трябва да има регистрация като такъв и да не е прекратявал своята дейност в този период за „средни“ и „големи“ земеделски стопанства от минимум 36 месеца и за „малки“ земеделски стопанства – от минимум 12 месеца”, поясни Иванова.

Максималнен размер на допустимите разходи за един проект

В зависимост от големината на стопанствата е определен и максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение. За малки стопанства максимумът е до 250 хил евро, за средни до 500 хил.евро и за големи до 750 хиляди евро.

Интензитетът на подпомагане на проектите е до 50%. Той може да бъде увеличен по две направления. С 10 % за проект в сферата на чувствителните сектори и с 25%, когато проектното предложение се представя от групи и организации на производители и кооперативни обединения.

Разработени са и две допълнителни интервенции за инвестиции с целева насоченост

“Разработили сме две нови интервенции за инвестиции в земеделските стопанства, които ще бъдат целево насочени към опазване компонентите на околната среда и биологичното земеделие и аналогична интервенция, свързана с преработка отново с акцент околна среда и биологично земеделие. При тях ще бъдат пускани таргетирани приеми единствено за биологично производство с допустими кандидати само биологични производители за създаване на трайни насаждения по биологичен начин. Второто направление ще е свързано с материални и нематериални инвестиции за прилагане на технологиите на прецизно/интелигентно/цифрово земеделие”, заяви Иванова.

В интервенцията, свързана с компонените за опазване на околната среда няма да бъдат допустими инвестиции за напояване, поясни Иванова.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА