Промени в законодателството влизат в дневния ред на земеделската комисия в Парламента

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

Новостите, които се въвеждат с изменението на законите, вече бяха обсъдени на първо четене в зала

Промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, обединени в два законопроекта, ще бъдат част от дневния ред на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание днес. Парламентът вече прие на първо четене два законопроекта, внесени от Христо Даскалов („Продължаваме промяната – Демократична България“) и група народни представители. С единия законопроект понятието „ветеринарномедицински продукти” (ВМП) се заменя с „ветеринарни лекарствени продукти” (ВЛП). Действащите лицензионни режими за употреба, за производство, за търговия на едро и за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се заменят съответно с безсрочни разрешения за търговия, за производство, за търговия на едро и търговия на дребно. Лицензионните режими на хомеопатични и на имунологични ветеринарни лекарствени продукти стават регистрационни.

Регламентирани са системата за блокиране и изтегляне от пазара на ВЛП, които не отговарят на изискванията за качество; системата за събиране и обезвреждане на отпадъците от ВЛП и системата за фармакологична бдителност. Условията и редът за подаване на информация, процедурите за обработване на сигналите и оценката на резултатите, свързани със системата за фармакологична бдителност, ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието и храните.

Като компетентен орган за контрол върху ветеринарните лекарствени продукти е определена Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Във втория одобрен законопроект в допълнение на първия е предвидена процедура за промени в сертификат за регистрация на хомеопатични ветеринарни лекарствени продукти. Създадена е възможност изпълнителният директор на БАБХ или оправомощено от него лице при определени условия да може със заповед да спре действието, да отмени или отнеме сертификат за регистрация на хомеопатични ВЛП и да разпореди на притежателя му да блокира и изтегли продуктите от пазара. Предвидено е търговците на едро с ВЛП да имат право да ги доставят освен на други търговци на едро и на дребно и на ветеринарномедицински заведения, на собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, след представяне на рецепта от регистриран ветеринарен лекар.

Като втора точка в дневния ред на земеделската комисия в Парламента ще бъдат разгледани промените в Закона за фуражите приети през февруари на първо четене в зала, а третата точка по време на заседанието на комисията е свързана с Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2024 г., № 49-402-00-11, внесена от Министерския съвет на 02.02.2024 г.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА