Промени в процедурата по назначение на ръководни кадри в горите гласуват депутатите в земеделската комисия днес

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Два Законопроекта за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за горите влизат в дневния ред на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание за първо гласуване днес.

Първият законопроект е внесен за разглеждане от Александър Дунчев и група народни представители от Продължаваме промяната в края на миналата година. Вторият законопрокт е внесен на 6-ти януари от Десислава Танева и група народни представители от ГЕРБ.

Промени в процедурата по назначаване на ръководни кадри

Направените предложения за изменения и допълнение включват промени в процедурата по назначаване на ръководни кадри в системата на горите. По данни на вносителите, само за последната година са направени над 300 кадрови промени на ръководните постове в общо 180-те държавни горски структури към МЗм. Това от своя страна води до овладяване на горската система от назначения с политически и други зависимости, под натиск на кметове, депутати, областни управители и пр., което компрометира кадровата политика и цялостното управление на горската система.

Въвеждане на задължителен конкурс при назначенията

Първото предложение и основен фокус на Законопроекта е въвеждането на задължителен конкурс при назначенията на ръководни кадри. Според сега действащия закон се изисква провеждане на конкурс за сключване на договора.

Създаване на публичен регистър

Вносителите предлагат още създаване на публичен интернет-регистър към Министерство на земеделието, държавните предприятия и Изпълнителната агенция по горите, в който се публикуват актовете, свързани с освобождаване и назначаване съответно на членовете на органите на управление и контрол на държавните предприятия, на директорите на техните териториални поделения и на директорите на структурите на Изпълнителна агенция по горите. Посоченият от вносителите срок за създаване на регистъра е 1 месец.

Това предложение цели въвеждане на прозрачност при конкурсната процедура, конкурсната документация, професионалните биографии на кандидатите и резултати от конкурсите.

Ограничаване на политически назначения

С цел ограничаване на политическите назначения и неправомерни уволнения се предлага всички актове за освобождаване и назначаване на ръководни кадри да са публични и да включват подробна информация за отговорностите, целите и задачите, които ръководният кадър трябва да изпълни или съответно не е изпълнил, за срока на договора.

Вносителите на Законопроекта предлагат още временните назначения на ръководните кадри да бъдат със срок до 6 месеца или до приключване на конкурсната процедура и назначаването на постоянен титуляр.

В едноседмичен срок преди провеждане на конкурсните процедури в регистъра да се  публикува публично информация за членовете на комисиите по номиниране и провеждане на конкурсните процедури, както и за кандидатите е едно от предложенията в Законопроекта.

Запис на интервютата по време на конкурсните процедури

Интервютата с кандидатите по време на конкурсните процедури се записват с аудио и/или видео запис, който може да бъде използват като доказателствен материал. Резултатите от конкурсните процедури и оценяването на кандидатите по съответните критерии се публикуват от конкурсната комисия в двудневен срок след приключване на конкурсните процедури, предлагат още вносителите на Законопроекта.

Ръководните кадри могат да управляват по договор една и съща организация по ал. 1 не повече от 10 години е запиисано още в предложения ЗИД.

 

Пълният текст на ЗИД може да видите ТУК. 

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА