По нови правила изпитват кандидат-ловците

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Проектът е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи един месец, до 9-ти декември 2022 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча предлага въвеждане на нови правила за изпитите за придобиване право на лов. Проектът е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи един месец, до 9-ти декември 2022 г.

С проекта се цели създаване на по-добра организация на изпитите за придобиване право на лов, като се дава възможност и за втора изпитна сесия, а в същото време се гарантират достатъчни познания в ловностопанската дейност, биология и екология на дивеча, както и безопасност при провеждането на ловните излети.

Друга важна цел е финансиране на дейностите по стопанисване на дивеча и изпълнение на мерките за превенция и борба с последиците от болести по дивеча.

Редовна и поправителна изпитна сесия

Изпитите за придобиване право на лов да се провеждат на не повече от две места в териториалния обхват на всяко държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите на една редовна изпитна сесия от 1 юни до 30 юли и една поправителна изпитна сесия от 1 до 31 октомври по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ, се предлага в проекта.

Към момента, изпитите за придобиване право на лов се провеждат в държавните горски и в държавните ловни стопанства на една изпитна сесия от 5 юни до 20 юли по график, утвърден от изпълнителния директор на ИАГ.

Утвърждаване на графици за редовна и поправителна сесия

Според направените предложения за промени, до 15 май директорът на Държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите ще предлага на изпълнителния директор на ИАГ график за провеждане на изпитите за придобиване право на лов, в редовната изпитна сесия. Графикът за провеждане на поправителен изпит за придобиване право на лов следва да бъде предложен от директорът на държавното предприятие до 15-ти септември.

Към настоящия момент след провеждане на курс се полага изпит и ако кандидатът не издържи, може да се яви едва следващата година и то след нов курс. Това е и една от причините на места изпитите да се провеждат формално и без гаранция за знанията на кандидатите.

Друо предложение е да отпадне възможността за провеждане на писмен тест, за сметка на електронен такъв.

Що се касае до лицата, които поради обективна невъзможност не се явят на изпита на редовната сесия или не го издържат, предложението е те да имат право да се явят на поправителна изпитна сесия през месец октомври на същата година.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА