По-дълъг срок за корекции по заявленията за подпомагане, предлага МЗХ

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

По-дълъг срок за предоставяне на допълнителна информация и корекции, предвижда Проект за промени в Наредбата за прилагане на интервенциите от Стратегическия план

Проект на НИД на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции е публикувана за обществено обсъждане до 9-ти октомври 2023 г.

За да се осигури администриране и ефективен контрол от страна на ДФЗ по интервенциите за подпомагане, с преходна разпоредба се предвижда за 2023 г. срокът по чл. 61, ал. 1, изр. 1 за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ да бъде 31 октомври.

За да се гарантира достатъчно време на кандидатите за подпомагане, срокът от същата правна норма, кандидатът за подпомагане да има възможност за корекция или оттегляне на заявлението се удължава до 20 ноември 2023 г.

По идентичен начин до 20 ноември 2023 г. се удължава и срокът по чл. 61, ал. 2, в който за установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението. Срокът по чл. 61, ал. 3, в рамките на който на кандидата за подпомагане се изпраща съобщение за всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ, също се удължава до 31 октомври 2023 г. В съответствие с тези промени в сроковете са удължени и кореспондиращите им срокове по чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 2023 г. съответно до 31 октомври и 20 ноември 2023 г.

Промени в условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни

С преходните и заключителни разпоредби на наредбата се предлагат промени и в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Според предложените промени, за кампания 2023 г. кандидатите за подпомагане по интервенциите по чл. 26-31 могат да представят или само документи по чл. 34, ал. 2, или само фактури, издадени на името на бенефициера при плащане по банков път или фактура, издадена на името на бенефициера и фискална касова бележка към нея при плащане в брой. Фактурите следва да съдържат информация за количеството закупени семена и/или посадъчен материал. Фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване. Фактурите за посадъчен материал по интервенцията по чл. 26 следва да са издадени преди декларираната в заявлението за подпомагане дата на създаване на насаждението. Документите се подават в срока съгласно чл. 33, ал. 6.

Когато бъдат установени несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки и/или от системата за мониторинг на площ, ДФЗ изпраща информация чрез СЕУ за несъответствията, установени с данни, отнасящи се до 30 септември на годината на кандидатстване.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements