Пазарът на продукти от морски водорасли достига 9 млрд. евро до 2030 г.

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

С 23 действия ЕК насърчава сектора за развитие

Европейската комисия (ЕК) обсъди инициативата „Към силен и устойчив сектор на водораслите в ЕС“, посветена на разширяването на потенциала на водораслите в Европейския съюз. Според приетото съобщение се предлагат 23 действия за създаване на възможности за промишлеността, които да й помогнат да се превърне в стабилен, устойчив и възобновяващ се сектор, способен да посрещне нарастващото търсене в ЕС. ЕС е един от най-големите вносители на продукти от морски водорасли в световен мащаб и се очаква търсенето да достигне 9 милиарда евро през 2030 г., особено в храните, козметиката, фармацевтичните продукти и производството на енергия.

Комисията идентифицира 23 действия, които имат за цел да подобрят бизнес средата, да повишат социалната осведоменост и приемането на водораслите и продуктите на основата на водорасли от потребителите и да запълнят пропуските в знанията, изследванията и технологиите. Някои ключови действия включват:

  • разработване на нов инструментариум за производителите на водорасли;
  • улесняване на достъпа до морското пространство, идентифициране на оптимални места за отглеждане на водорасли и включване на отглеждане на водорасли и многофункционално използване на морето в морските пространствени планове;
  • съвместно с Европейския комитет по стандартизация (CEN), разработване на стандарти за съставки и замърсители от водорасли, както и за биогориво от водорасли;
  • оценка на пазарния потенциал, ефикасността и безопасността на материали на основата на водорасли, когато се използват в продукти за наторяване;
  • проучване на пазара на водорасли и предлагане на механизми за стимулиране на пазара в подкрепа на трансфера на технологии от научните изследвания към пазара;
  • финансиране на пилотни проекти за кариерно преориентиране и подкрепа на иновативни МСП и проекти в сектора на водораслите;
  • провеждане на проучвания и дискусии за получаване на по-добри познания относно възможностите за смекчаване на изменението на климата от водорасли и ролята на морските водорасли като усвояващи син въглерод, определяне на максималните нива на замърсители и йод във водораслите;
  • подкрепа, чрез Хоризонт Европа и други изследователски програми на ЕС, разработването на нови и подобрени системи за обработка на водорасли, нови производствени методи и системи за култивиране на водорасли;
  • насърчаване на действия за повишаване на осведомеността и анализ на наличието на данни, свързани с водораслите.

Хората и организациите, работещи в сектора на водораслите, ще бъдат ключови партньори за изпълнение на предложените действия. Всички заинтересовани лица могат да се присъединят към форума EU4Algae, стартиран от Комисията през февруари тази година.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА