Парламентът прие промени в Закона за лова и опазване на дивеча

Златко Златков
Златко Златков
1 Минути

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Промените предвиждат премахване на минималната квота за отстрел на мечки, която предвиждаше между 3 и 8% от общия брой на мечките в страната да могат да се отстрелват. Закона въвежда забрана за ловуване на кафява мечка в страната с изключение на случаите, разписани в Закона за биологичното разнообразие, където се определят условията, при които могат да бъдат правени изключения от изискванията на Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. В тези случаи министърът на земеделието и храните ще може да издава разрешителни за отстрел. Предвижда со още кафявата мечка да бъде извадена от приложение № 1 като ловен вид. Втората промяна е в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите и е за удължаване с една година на срока за издаване на заповеди за отписване от публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите на лицата, осъществяващи лесовъдска практика, които не отговарят на изискванията на Закона за горите.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА