Отново сигнал за умряла риба в река у нас- какво показа проверката

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Експерти на РИОСВ – Велико Търново и представител на БДДР-Плевен са извършили  проверка на 12 октомври 2020 г. по сигнал на спешния тел. 112 за умряла риба в р. Златаришка при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Направен е оглед на р. Еленска преди и след площадката на млекопреработвателното предприятие в гр. Елена, стопанисвано от „Би Си Си Хандел“ ООД. Не е установено бяло оцветяване на водата, наличие на умряла риба и заустване на отпадъчна вода от мандрата в реката, съобщиха от Министерството на околната среда и водите МОСВ.

На около 800 м. след мандрата, р. Еленска се влива в р. Златаришка, която надолу по течението преминава покрай ханче „Боаза“ и след около 7 км. навлиза и преминава през гр. Златарица. При извършения оглед на участъка от ханче „Боаза“ до гр. Златарица не е констатирано видимо замърсяване на водата.

При каменния мост до автогарата на гр. Златарица в р. Златаришка са установени единични едри екземпляри умряла риба. На 20 м. по-надолу под бента в реката се наблюдава по-голямо количество умряла риба. По информация на еколога на Община Златарица измрялата риба е наблюдавана от 9 октомври 2020 г. след обилен дъжд, когато нивото на р. Златаришка се е покачило и реката се е замътила.

От представител на Регионална лаборатория – Велико Търново към ИАОС на място са измерени показателите рН, Разтворен кислород, Наситеност с кислород, Температура и Електропроводимост в два пункта на р. Еленска – преди и след площадката на мандрата в гр. Елена и в два пункта на р. Златаришка – при ханче „Боаза“ и при бента до каменния мост в центъра на гр. Златарица. Измерените на място показатели в четирите пункта са в рамките на нормалните стойности и не показват химическо замърсяване на река Еленска и река Златаришка в наблюдаваните участъци.

Взета е водна проба от всеки пункт за изследване в лабораторни условия по показателите: Неразтворени вещества, БПК5, ХПК, Общ азот, Общ фосфор. Получените резултати ще бъдат проверени по Наредба Н-4/2012 г. за характеризиране на повърхностните води.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама