Още два дни младите стопани заявяват стартова помощ

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Финансирането е до 25 хил. евро, които се изплащат на два транша

До 6 януари 2023 г. е отворен приемът по Процедура № BG06RDNP001-6.013 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., напомнят от ДФ „Земеделие“.

По подмярката ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Стопаните трябва да са на възраст до 40 години, а подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при предоставен бизнес план.

С бизнес плана трябва да се докаже и увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро, които ще бъдат платими на два транша – първият

в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор, а вторият – след извършена проверка от Разплащателна агенция (РА), за да установи точното изпълнение на бизнес плана.

Крайният срок за изпълнение на проектите е през септември 2025 г.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА