Недостиг на ветеринарни лекари в ЕС: здравето и защитата на животните са изложени на риск

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

По-малко антибиотици, по-чести проверки на добитъка и внедряване на иновации

Стартира провеждането на водещия международен търговски панаир за професионално животновъдство и управление на добитъка EuroTier2022, а междувременно Федералната асоциация на практикуващите ветеринарни лекари проведе годишния си конгрес с повече от 2500 ветеринарни лекари.

Здравето на добитъка играе ключова роля в областта между защитата на здравето на потребителите, хуманното отношение към животните и рентабилността. Здравето на човечеството е силно зависимо от здравето на животните оддържането му се равнява на активна защита на животните, а здравите животни са бизнес капиталът на земеделския производител.

Без значение дали става въпрос за инфекции, паразитози, заболявания на вимето, метаболитни проблеми или проблеми с плодовитостта, всички те оказват влияние върху производителността на животните и следователно върху икономическото състояние на земеделското предприятие. Успехът в селското стопанство е и следователно ще продължи да се основава на здрави животни. За да се запази здравето му, ветеринарните лекари сега са призовани да предоставят все по-голям консултантски опит по отношение на въпросите на отглеждането и храненето в допълнение към специализираните медицински познания.

болести, Европа, Agrozona.bgНедостиг на млади ветеринари

Тези все по-сложни ветеринарни изисквания обаче са изправени пред остър проблем: недостиг на ветеринарни хирурзи. От около 22 000 ветеринарни лекари, които понастоящем практикуват в Германия (включително около 12 000 собственици на практики и 10 000 ветеринарни лекари на заплата), само около 3 500 все още участват в грижите за селскостопанския добитък.

“Ветеринарните ресурси стават все по-оскъдни, особено в селските райони, защото липсват млади таланти в лечебните грижи”, обяснява Хайко Фербер, управляващ директор на Bundesverband Praktizierender Tierärzte (bpt – Германска асоциация на практикуващите ветеринарни хирурзи).

Причините за това са разнообразни. Освен желанието за близост до градска среда и баланса между работа и личен живот, условията на труд, които все още са трудни отчасти, както и недостатъчните процеси на подбор на студентите по ветеринарна медицина също играят роля сред по-младото поколение. Все по-стриктните законови изисквания и свързаната с тях бюрокрация допълнително изострят ситуацията.

Това се потвърждава, като се разгледа националното прилагане на Регламента на ЕС за ветеринарномедицинските продукти, тъй като последното изменение на германския Закон за ветеринарномедицинските продукти не само установява допълнителни задължения за докладване, но също така е насочено към по-нататъшно намаляване от необходимите антибиотични лечения, въпреки че употребата на антибиотици в животновъдството вече е намалена с повече от 60 процента през последните десет години. Тази цифра е положително доказателство, че ветеринарните лекари и собствениците на животни са категорично ангажирани с концепцията за здравето на животните.

По-нататъшното намаляване прилагането на антибиотични лечения създава сериозен риск от отрицателно въздействие върху здравето на животните и следователно върху защитата им.

Гарантиране на националната ветеринарна помощ

вете

“Ситуацията допълнително се изостря от възрастовата структура в практиките, с планове за приемственост, които вече не са постижими. Ако тази ситуация остане, много скоро ще стане невъзможно да се гарантира повече национална ветеринарна помощ”, прогнозира Färber. “Но ако болни или ранени животни вече не могат да бъдат снабдени с адекватно лечение поради недостиг на ветеринари, това очевидно е от значение за защитата на животните”, продължава той.

Според ветеринарите, облекчаването на рамковите условия за имиграция на квалифицирани работници, както е предложено от германското федерално правителство в неговата стратегия за квалифицирани работници, само по себе си не е достатъчно, за да се противодейства на тази тенденция, която представлява риск за защитата на животните в Германия. Вместо това се изисква бързо облекчаване на германския Закон за работното време, за да се даде възможност за по-гъвкаво внедряване на по-младите ветеринарни лекари на заплата, както и значително намаляване на бюрокрацията, така че работното време всъщност да може да се използва за работа върху животни и следователно за здравето на животните.

Окончателно прилагане на законоустановеното здравеопазване за добитъка

Задължителните ветеринарни инспекции на добитъка вече са залегнали в законодателството на ЕС в областта на здравеопазването на животните от април 2021 г. За съжаление, тази разпоредба на ЕС все още не е транспонирана в националното законодателство.

“Бързото прилагане на здравеопазването на добитъка, изисквано единодушно от БПТ и всички ветеринарни асоциации, би имало много по-бърз и по-дълготраен ефект върху здравната ситуация във фермите и също така би допринесло по-ефективно за по-нататъшно намаляване на употребата на лекарства, отколкото допълнителните задължения за докладване, които са от съмнителна полза”, подчертава Färber.

Инспекции на добитъка

Редовните и тясно свързани инспекции на добитъка са от голямо значение както за хуманното отношение към животните и защитата на здравето на потребителите, така и за правната защита на земеделските стопани като производители на храни. Те също така помагат да се гарантира, че висококачествените храни могат да се произвеждат изгодно със здрави животни, тъй като интегрирането на здравните грижи за добитъка от ветеринарния лекар в стопанството в производствения процес позволява намаляване на разходите за лечение, по-целенасочена употреба на ветеринарната медицина и едновременно с това използването на антибиотици да бъде допълнително оптимизирано. Вместо да бъде разходен фактор, работата на ветеринарните лекари се трансформира във фактор на рентабилност за земеделския производител, смятат ветеринарите.

Иновации за повишаване на хуманното отношение към животните

Успоредно с често дългите регулаторни процеси, техническите иновации могат да осигурят и условия за отглеждане, които са подходящи за съответните видове, като по този начин се подобри защитата на животните.

“Наградите за хуманно отношение към животните, представени от BPT заедно с DLG, служат точно за тази цел. Новите разработки/иновации, представени на EuroTier имат особен принос за хуманното отношение към животните и здравето на животните, са избрани за това.”

Тази година тримата победители са посветени на автоматизираното ранно откриване на респираторни заболявания при свинетехи физиологичното лягане и ставане на млечни крави в кабинки.

“С тези впечатляващи иновации можем да постигнем ползи за животните далеч по-бързо, отколкото с регулациите. За мен това е една здравна работа в действие”, заяви Färber.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements