НАП публикува разяснения за декларирането на стоките с висок фискален риск

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Националната агенция за приходите (НАП) публикува разяснения във връзка с новата наредба №5 от 29.09.2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Разясненията са представени под формата на въпроси и отговори и касаят предварителното деклариране на данни чрез електронната услуга на НАП

Въпрос: В кои случаи задължително се декларират предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск?

Отговор: Разпоредбите на чл. 8 – 12 от Наредбата се прилагат в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона, с изключение на превозите:

1. за крайно потребление;
2. между обекти на територията на страната, стопанисвани от лицето;
3. за обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг (нето) или литра и/или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без данък върху добавената стойност, а когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са в мерна единица, различна от кг или литър – до 5000 лв. без данък върху добавената стойност;
4. на течни горива, за които има задължение/са спазени изискванията за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.

Изключенията са дефинирани в чл. 13. (1), т.1-4 от наредба Н-5 от 29.09.2023 г.

Важно! При изследване на различните хипотези за изключенията, водещо е транспортното средство да е с товароносимост над 3,5 тона.

Възможни са следните примерни хипотези за изключения:
– до 500 кг. и над 5000 лв. – не се декларира
– до 500 кг. и до 5000 лв. – не се декларира
– над 500 кг. и до 5000 лв. – не се декларира
– над 500 кг. и над 5000 лв. – декларира се

Примерен въпрос:
До 500 кг и/или 5000 лева без ДДС (уточняване дали хипотезите следва да са кумулативно налице или
алтернативно). В тази връзка стока с тегло от 600 кг на стойност 4 000 лв., която се превозва с транспортно
средство над 3.5 тона подлежи ли на предварително деклариране

Отговор:
В израза „До 500 кг и/или 5000 лева без ДДС“ се съдържа и отговорът на въпроса. Използвано е „и/или“ т.е.
поотделното или заедното реализиране на една от двете хипотези води до отпадане на задължението за
предварително деклариране.
– Стока с тегло от 600 кг., на стойност 4 000 лв., която се превозва с транспортно средство над
3.5 тона, не подлежи на предварително деклариране (и може да се декларира доброволно, с аргумент
чл.127и, ал.14 от ДОПК).

Въпрос: Как се достъпва услугата?

Отговор: През Портала за електронни услуги на НАП чрез квалифициран електронен подпис (КЕП). Услугата е с пълен и частичен достъп за всички физически и юридически лица, които са подали „Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице“ или „Заявление 2 за ползване на електронните услуги на НАП от упълномощено лице“ и избрали група „Фискален контрол“.

Вижте повече в е-Портала на приходната агенция. Клиентите сами решават кого да упълномощят за подаването на данните през е-услуга. Услугата предоставя възможност на двама или повече служители (упълномощени лица) да въвеждат данни по едно и също време за един декларатор (дружество).

При въпроси, свързани с упълномощаване за ползване на е-услуги и/или с достъп до е-услуги, в т.ч. и услугата за предварително деклариране на данни, следва да се обръщате към Информационния център 0700 18 700; +359 2 9859 6801; [email protected].

Останалите разяснения по Наредбата може да прочетете ТУК.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА