Наказателни постановления за близо 30 хил. лв издаде РИОСВ- Пазарджик през ноември

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Експерти на РИОСВ-Пазарджик са извършили 90 проверки в 81 обекта през ноември. Дадени са 15 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и са издадени 11 наказателни постановления за 29 400 лева, съобщиха от РИОСВ.

Извършени са проверки за изпълнение на условията в разрешителни за заустване и за правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения в 11 промишлени обекта в област Пазарджик. За предприемане на превантивни мерки са дадени 6 предписания. За неспазване на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения, по Закона за водите са издадени седем наказателни постановления на В и К оператори и производствени предприятия, всички в размер на 1000 лева.

За нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), неизпълнение на условие от комплексно разрешително – забрана за заустване на производствени отпадъчни води, е съставен акт на предприятие за производство на катодна мед и цинков сулфат в с. Цар Асен, общ. Пазарджик.

За неправилно съхранение на химични вещества и смеси е издадено наказателно постановление на производител на прерарати за борба с вредители в гр. Пещера в размер на 1000 лв. по Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

Засилен е превантивният, текущият и последващият контрол на фирмите за третиране на отпадъци, с цел предотвратяване на нелегален внос и нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик. С две от издадените през ноември наказателни постановления по ЗУО, всяко в размер на 10 000 лева, са наложени имуществени санкции за незаконен внос на отпадъци на собствениците на фирми за събирание, оползотворяване, обработване и обезвраждане на неопасни отпадъци в с. Главиница и гр. Пазарджик. С наказателно постановление в размер на 1400 лв. е наказано друго юридическо лице за извършване на дейности с отпадъци без издадено разрешително в гр. Септември.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements