Над 3 млн. лв. за преведени на бенефициери по Морската програма

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
7 Минути

Изплатени са средства по 9 мерки за модернизация, контрол, събиране на данни, насърчаване на нови производители и други

Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 3 363 867,10 лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през декември.

Малко над 1 млн. лв. от преведените средства са изплатени на ИАРА

Общо 1 028 103,93 лв. са изплатени на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) по мярка 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни от сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.

От тях 955 739,94 лв. са по проект за събиране на качествени данни (биологични, технически и икономически данни за стопански и любителски риболов, аквакултурите и рибопреработвателните предприятия), а 37 015,19 лв. са по проект „Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване”.

Останалите 35 348,80 лв. са предоставени на ИАРА по мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на авансово плащане за закупуване на допълнителни принтиращи устройства и средства с цел осигуряване на проследяемост на продуктите от риболов.

На Изпълнителна агенция „Морска Администрация” са изплатени 834 120 лв. по мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за постигането на по-висока морска осведоменост чрез разработването на графичен потребителски интерфейс, които да подпомагат компетентните органи, прилагащи интегрираната морска политика да вземат адекватни мерки и да осъществяват ефективен надзор и контрол по отношение на ситуациите, възникващи в Черно море.

Изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на африкански сом в село Близнаци

833 996,41 лв. са преведени на бенефициер по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. Помощта се отпуска за изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в с. Близнаци, община Аврен. Тя е оборудвана с всички машини и съоръжения, осигуряващи оптимални условия за отглеждане на рибата. Технологията на отглеждане осигурява и гарантира здравословното състояние на продукцията чрез ежедневен мониторинг и контрол на храненето, прираста и сортирането и периодичен преглед от специалист за установяване на здравния статус на рибата.

Подобряване на туристическата инфраструктура в Обзор

На община Несебър, като бенефициер по ПМДР 2014-2020 г. са изплатени 161 987,47 лв. по мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции” от Стратегията на МИРГ “Несебър-Месемврия”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор чрез изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване с цел осигуряване на устойчива и екологична среда в рибарския район.

На местна инициативна рибарска група “Несебър-Месемврия” са изплатени 8 522,14 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно плащане за финансиране на текущите разходи на групата за четвъртото тримесечие на 2022 г. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.     Общо 210 602,80 лв. са изплатени на община Самоков по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ “Самоков”.

138 402,80 лв. са преведени под формата на междинно плащане за благоустрояване на парк „Ридо” – III етап, които включва изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение. А останалите 72 200 лв. се отпускат под формата на междинно плащане за обновяване на терен отреден за озеленяване в ПИ 15285.8.515, УПИ I – за градинка и магазин в с. Говедарци, Община Самоков.

Изграждане на ресторант в Шабла

WWF България, За Земята, Agrozona.bg
Консумацията на риба достигна най-високото си ниво

На бенефициер са преведени 131 027,34 лв. по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за ресторант, тип снекбар в град Шабла. В обекта ще се реализира значителната част от собствения улов. Асортиментът на ресторанта ще се допълва от външни доставки с пресни рибни продукти от улов в Черно море, както и други хранителни продукти с произход България и ЕС.

102 828,35 лв. общо са платени от Разплащателната агенция по мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегията на МИРГ „Бяла-Долни чифлик-Аврен“.

53 378,35 лв. от тях се отпускат за провеждане на 2 турнира по плажен волейбол в гр. Бяла, а 49 450 лв. за еко образование и еко култура с цел – чисто море, чиста природа, стабилен бизнес в туризма и устойчив син растеж.

45 775 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за извършено проучване на природните обекти на морското наследство и екосистемните услуги в Апсарухово, Белослав и Аксаково.

ДФ „Земеделие“ изплати и 6 903,66 лв. на бенефициер по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА