Над 200 млн. лв. са изплатени по Еко схемата за намаляване използването на пестициди

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Продължава изплащането на субсидиите по Еко схемите за Кампания 2023

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 200 776 380 лв. по Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП). Финансова подкрепа получиха 14 350 фермери, които прилагат допустимите за интервенцията дейности, описани в чл. 41 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г.

Припомняме, че по Еко-НИП допустими за подпомагане са бенефициери, които прилагат следните екологични практики, в рамките на своето стопанство:

  • Върху площите, с които кандидатства стопанинът, не трябва да се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат, и
  • Ако се прилагат продукти за растителна защита – инсектициди, хербициди и фунгициди се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, или
  • Прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.
  • Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.

Плащането по Еко-НИП е на хектар допустима земеделска земя, която е диференцирана според вида земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи.

Ставките, по които е изплатено подпомагането, са определени  със заповед на министъра на земеделието и храните (РД09-710 от 26.06.2024 г.). Те се разпределят както следва:

  • за обработваеми земи – 102,14 лв. на хектар;
  • за трайни насаждения – 193,20 лв. на хектар;
  • за постоянно затревени площи – 9,20 лв. на хектар.

Еко-НИП е пряко насочена както към запазване на екологичното състояние на почвите и водите, така и към производство на по-чисти храни. Интервенцията е част от пакета еко схеми, включени в Стратегическия план 2023 – 2027, за които кандидатите поемат допълнителни ангажименти. За Кампания 2023 Еко-НИП е схемата, към която се отчита най-голям интерес от страна на земеделските стопани.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама