На първо гласуване са одобрени два ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Златко Златков
Златко Златков
3 Минути

Току-що на извънредно заседание в Народното събрание приключи първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Десислава Танева и група народни представители, в края на януари тази година и Законопроект за изменение и допълнение на същия закон, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители на 6-и февруари 2014 г.

И двата законопроекта бяха приети от народните представители. “За” първия ЗИД гласуваха 142 депутати, а в услуга на втория ЗИД гласовете бяха 159 след процедура на прегласуване.

Законопроектът, предложен от Десислава Танева, предвижда мери и пасища от държавните и от общинския поземлени фондове по изключение да бъдат отдаване на търг или под аренда без търг и конкурс на сдружения, включващи всички собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, намиращи се в съответното землище или на територията на съседните общини. Пазарната цена се определя от независим оценител спрямо съществуващата правна уредба.

На първия търг ще могат да участват само собственици или ползватели на животновъдни обекти, намиращи се в съответното землище или в землищата на съседните общини. Едва на втория търг за останалите свободни мери участие могат да вземат и собственици и ползватели на обекти в други общини. Условието е да са поели ангажимент за поддържане в добро земеделско и екологично състояние.

Законопроектът, който беше одобрен на първо гласуване, предвижда още размерът на отдаваните земи да бъде определян по механизъм, наречен норма  “животинска единица”. Механизмът позволява приравняване на броя животни на необходимата за изхранването им фуражна площ.

Внесеният от Светла Бъчварова проект включваше право на земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване да имат възможност да придобиват физически и юридически лица, пребивавали на територията на страната над 3 г. За юридическите лица с регистрация от по-малко от 3 г. това ще се случва, само ако отделните съдружници и членове на съдружието отговарят на условието за уседналост. При сключване на сделката от купувачите  ще се изисква да докажат произхода на средствата за закупуване на земите.

Промените, заложени в законопроекта на Светла Бъчварова, предвиждат пасища и ливади да могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животински обекти, регистрирани в Схемата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция за безопасност на храните.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА