МЗХ отговаря на въпроси на НПО за “син език”, разходи за лечение не се възстановяват

Златко Златков
Златко Златков
5 Минути

Публикуваме отговори на въпроси относно болестта “син език”, поместени на страницата на Министерството на земеделието и храните. Отговорите са във връзка с въпроси от група неправителствени организации относно ситуацията със заболяването.

Поръчано ли е производство на ваксина за “син език” за ранно пролетната ваксинация?

На проведената на 03.09.2014 г. в Брюксел техническа среща с представители на ГД САНКО бе препоръчано България да извърши ваксинация на възприемчивите за болестта син език животни.

В тази връзка експерти от БАБХ разработват ваксинационен план, който ще бъде представен за одобрение от Европейската комисия. Във ваксинационния план ще бъде заложено къде ще се извърши ваксинация, кой ще я извърши и периодът, през който ще се извърши, както вида и категорията животни, които ще бъдат ваксинирани. Предвижда се ваксинацията да бъде извършена най-късно до края на м. април 2015 г., когато не е започнал още летежът на куликоидите, които причиняват и разпространяват болестта. Времето за производство на тази ваксина е не по-малко от 4 месеца, което означава, че ваксината трябва да бъде поръчана най-късно до края на м. октомври 2014 г.

С предвидената ваксинация на преживните животни срещу син език се цели предпазване на възприемчивите за тази болест животни през 2015 г., което ще намали загубите на собствениците на тези животни, преустановяване изплащането на обезщетения от държавата за умрелите от болестта животни и ще позволи възстановяване на търговията с живи животни.

Изтича срокът за форсмажор – 02.10.2014 г., а липсват резултати?

Към 02.10.2014 г. в НРЛ „Син език по преживните” няма неизследвани проби. От констатирането на заболяването досега са извършени над 15 000 скринингови и потвърдителни серологични изследвания и 250 броя вирусологични изследвания. Изоставане има в издаване на протоколите за резултатите от изпитванията. Натрупването на голям брой проби и забавянето на отговорите се получи в пика на заболяването, в началото на м.август, когато лабораторията не разполагаше с достатъчен брой диагностикум, а постъпиха много голям брой проби.

Към днешна дата протоколи и писма-отговори са изпратени за всички постъпили до 19.09.2014 г. проби. Предстои изготвяне на 288 протокола за постъпилите след 19.09.2014г. – 605 броя проби.

Всички животновъди-кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014, в чиито ферми е констатирана болестта, срокът за уведомяване за форсмажор и представяне на доказателствени документи, удостоверяващи загубата на животни в резултат от заболяването „син език“, който изтича на 2 октомври, се удължава до 15 октомври 2014 г.

Периодът за задържане на заявените за подпомагане животни по линия на схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014, изтече на 17 септември (100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане) и стопаните следва да уведомят съответната областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие“ и да представят документи единствено по отношение на животните, обект на форсмажор само в рамките на периода на задържане.

Несъгласие със сумата за обезщетение на отпаднали животни от “син език”

Редът и условията за обезщетяване собствениците на принудително убити и умрели животни се извършва съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗВД и Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (Приета с ПМС № 181 от 21.07.2006 г., обн. ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от 1.08.2006 г.).

Българска агенция по безопасност на храните е изготвила писмени указания до всички ОДБХ при изготвяне на документацията за обезщетяване на стопаните на умрели от “син език” животни да се съблюдават данните за живо тегло на отделните породи говеда, овце и кози, предоставена от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (писмо до МЗХ с Вх. № 13- 5872  от 09.09.2014 год.)

Фактури за лечение от “син език” и възстановяване на направените разходи по тях

В чл. 1 ал. 2 от Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, са посочени случаите, при които се изплащат обезщетения на стопаните.

Направени разходи за лечение на болестта “син език” не подлежат на възстановяване по реда на чл. 1 ал. 2 от Наредбата. За случая се предвижда отпускане на de minimis от ДФЗ в началото на 2015 г.

 

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА