МЗХ обещава максимално много опции за екологично насочени площи от 2015 г.

Златко Златков
Златко Златков
4 Минути

МЗХ залага след 2015 г. земеделските стопани, които прилагат благоприятни за климата и околната среда селскостопански практики, да получават зелени директни плащания. За насочване на директните плащания в екологична посока страните членки на ЕС трябва да използват 30% от своите национални тавани за директни плащания за годишно плащане за задължителни екологични практики. Сред изискванията са диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на екологично насочени площи.

Диверсификацията на културите е отглеждане на няколко различни култури в стопанството с цел избягване на монокултурното производство. Прилага се при стопанства с размер на обработваемата земя над 10 хектара. Такива с обработваема площ между 10 ха и 30 ха трябва да отглеждат поне 2 култури като основната култура не трябва да заема повече от 75% от общата обработваема площ. От стопанства с обработваема земя над 30 ха се изисква да имат поне 3 култури. Основната култура не следва да се простира на повече от 75% от обработваемата площ, а  двете основни култури не трябва да са на повече от 95% от обработваемата земя.

Страната ни е задължена да определи екологично чувствителни постоянно затревени площи в зоните по Натура 2000 и да въведе забрана за разораване на тези площи от земеделските стопани. Фермерите не трябва да преобразуват и разорават постоянно затревените площи, а задължение на държавата е да гарантира, че постоянно затревените площи (ПЗП) спрямо общата земеделска земя, декларирана от земеделските стопани, не намалява с повече от 5%. Задължението за запазване на референтното съотношение между ПЗП и общо декларираните площи е част от кръстосаното съответствие от 2007 г. и ще продължи да се следи през 2015-2016 г., уточнява министерството в Концепцията си за директните плащания от 2015 г. Държавата може да въведе задължение към фермерите да не преобразуват ПЗП без предварително разрешение като това изискване може да се отнася за общите площи извън екологично чувствителните зони, за които забраната за разораване е неотменима.

Забраната за разораване на постоянно затревените площи има ролята на нефинансова мярка за подпомагане и стимулиране развитието на отрасъл “Животновъдство”, който е признат за приоритетен сектор у нас. Чрез забраната за разораване ще бъдат запазени постоянните пасища. Така ще се осигури необходимата база за развитие на пасищното животновъдство, уточнява документът.

От МЗХ посочват, че поддържането на екологично насочени площи се прилага при стопанства с обработваема земя над 15 ха. От 2015 г. се изисква поне 5% от декларираната обработваема земя да е заета от екологично насочени площи (EНП). С оглед на спецификите на страните ще се отчитат следните екологично насочени площи: земя под угар; тераси; ландшафтни характеристики; буферни ивици; ивици от допустими хектари по протежение на горски територии; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; площи с азот-фиксиращи култури. За ЕНП МЗХ ще приложи максимално широк подход при формирането на списъка с площи с идеята да даде възможно най-много варианти на земеделците да изпълнят изискването.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА