Модерна и специализирана техника ще подобри работата на лесозащитната станция във Варна

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Лесозащитна станция гр. Варна получи модерен микроскоп, анализатор на листна маса, почвен анализатор и други лабораторни уреди.  Доставката на тази специализирана техника е в изпълнение на дейностите по проект  „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция гр. Варна“ по Програма за развитие на селските райони, подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

По проекта са закупени две безпилотни летателни системи и томограф

С летателни системи – самолет и дистанционно управляем летателен апарат, ще може по-прецизно да се проучват площите нападнати от вредители и болести, повредите от абиотични фактори, както и да се извършва наблюдение и заснемане при възникване на горски пожари. Дронът може да работи и в режим третиране с препарати.

„Томографът за дървета“ служи за по-прецизно лесопатологично обследване на механичното състояние на проверяваните дървета. Снабден е със сензори, които възпроизвеждат трептене и чрез специализиран софтуер се създава графика, която дава информация за размера и местоположението на уврежданията на дърветата. Чрез него могат да бъдат изведени данни за плътността на дървесината и нарушенията в нея.

Посредством използването на допълнително устройство към томографа ще има възможност да се извършва оценка на състоянието и на кореновата система на обследваните дървета.

Общият горски фонд, върху който Лесозащитна станция гр. Варна осъществява своята специфична дейност, е 1 109 734 ха. Това са териториите на регионалните дирекции по горите – Бургас, Варна, Русе, Сливен и Шумен, заемащи източната част на Страната. Със съвременните системи и техника, с които вече разполагат, експертите от Станцията ще могат да извършват по-прецизни лесопатологични изследвания. Осигурява се възможност за получаване на по-точна информация за диагностициране на причините за загиване на дървесната и храстова растителност и съответно предприемането на необходимите мерки и дейности за подобряване здравословното състояние на горите.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА