МИГ Исперих стартира прием на проекти по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Приемът ще продължи до 16:30 часа на 29 март 2023 г.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих обяви прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съобщи ОИЦ-Разград.

Допустими кандидати са земеделски стопани, признати групи или организации на производители по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” и получатели за колективни инвестиции.

Допустими инвестиции

Сред възможните за подкрепа дейности са: внедряване на нови продукти, процеси и технологии,  подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите, производство на биологични земеделски продукти, разширяване на производството.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 92 136,08 лева.

Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи по проекта, като може да се увеличи до 90% в зависимост от бенефициентите и заложените дейности.

Минималният и максималният размер на БФП за един проект са в интервалите: 5 000 – 9 000 лева до 50 000 – 90 000 лева, в зависимост от интензитета на подкрепата.

Проектните предложения се подават чрез ИСУН

Проектните предложения се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) с използване на Квалифициран електронен подпис.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама