МИГ Исперих потготвя прием по подмярка 4.1 за инвестиции в земеделски стопанства

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Очакваното начало на приема е в края на месец февруари

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съобщи Областен информационен център – Разград.

Целта на помощта по процедурата е преструктуриране и развитие на наличните материални активи в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация в производството и  развитие на сътрудничеството между земеделските стопани. Всички кандидати за подкрепа  трябва да са със седалище и адрес на регистрация на територията на община Исперих.

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват земеделски стопани, признати групи или организации на производители по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” и получатели за колективни инвестиции.

Сред допустимите дейности са внедряване на нови продукти, процеси и технологии,  подобряване на сътрудничеството между производителите и/или преработвателите, производство на биологични земеделски продукти, разширяване на производството.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е 92 838,51 лева

Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи по проекта, като може да се увеличи до 90% в зависимост от бенефициентите и заложените дейности.

Минималният и максималният размер на БФП са: 5 000 – 9 000 лева до 50 000 – 90 000 лева, в зависимост от интензитета на подкрепата.

Проектните предложения ще се подават чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА