Краен срок: До утре животновъдите отчитат произведените мляко и животни

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

В електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки, напомнят от ДФЗ

До 31 октомври фермерите, кандидатствали по интервенциите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2023 г., доказват произведената и реализирана от тях продукция.

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г. Това е разписано в разпоредбите в чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаленията на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

При описа на документите кандидатите са задължени за попълнят актуална за Кампания 2023 електронна бланкова таблица. Описаните в нея счетоводни документи трябва да отговорят на изискванията на нормативната уредба. Това означава, че в електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки. Те трябва да съответстват на регистрацията на фермерите в ИСАК (физическо или юридическо лице/едноличен търговец).

Реализираните на пазара мляко и млечни продукти се удостоверяват по следните интервенции:

 • Интервенция за обвързано подпомагане на млечни крави – МлК,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави в развъдни програми – МлК-РП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за млечни крави от застрашени породи с реализация на мляко – К-ЗП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане за овце и кози от застрашени породи с реализация на мляко – ДПЖ-ЗП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане на овце и кози в развъдни програми с реализация на мляко – ДПЖ-РП,
 • Интервенция за обвързано подпомагане на биволи – Биволи.

За да получат субсидия, животновъдите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти по съответната интервенция от гореизброените.

Реализираните на пазара животни се удостоверяват по следните интервенции:

 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – К-ЗП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави – МеК,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми с реализация за месо – МеК-РП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи с реализация на месо – ДПЖ-ЗП,
 • Интервенция за обвързано с производството подпомагане за овце и кози, включени в развъдни програми с реализация на месо – ДПЖ-РП.

За да получат финансова подкрепа, фермерите удостоверяват също и реализираните на пазара животни, определените в нормативната уредба по съответната интервенция. Реализацията на животните може да бъде извършена както в България, така и извън страната. За всеки от двата случая се попълва съответния електронен образец.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).  Намират се в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за животни.

Всеки стопанин имаше възможност да въведе и изпрати към ИСАК информация от счетоводните документи и чрез попълване на електронния опис през СЕУ най-късно до 29 октомври.

Заявените от земеделските стопани данни в описите по образец се предоставят на електронен носител в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Това се отнася и за фермерите, предоставили изискуемата информация чрез индивидуалните си профили в СЕУ. В областните дирекции на фонда те собственоръчно разписват и декларация по чл. 23 от Наредба 3 от 10.03.2023 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

31 млн. лв. са преведени по преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА