Припомняме, че в обратната посока от 4 юни действат разпоредби, според които ЕС се съгласи на годишна либерализация на митата в търговските отношения с Украйна. Въпреки това беше отбелязано, че ако Комисията установи (сама или по искане на държава членка), че има достатъчно доказателства за нарушение от страна на Украйна на горепосоченото условия на либерализация, той може чрез акт за изпълнение да спре всички или част от преференциалните мерки, изброени в регламента.

Ситуацията е пример за изключително асиметрични търговски отношения. Това засяга страната ни поради непосредствената близост до Украйна и ситуацията на селскостопанските пазари.