Изисквания при отглеждането на овце и кози – минимални норми за настаняване, хранителен фронт и още

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти е обнародвана в брой 56 на Държавен вестник от 30 юни 2023 г.

Обнародваните текстове на Наредбата въвеждат нови изисквания към стопаните, по отношение хуманното отношение при оборно-пасищно отглеждане на овце и кози.

Минимални норми за настаняване

Параметри за необходима използвана* площ за едно животно от различните категории овце и кози
Категории животни
Необходима площ, кв. м
в помещение
на двор
Разплодници
2,2
3,0
Майки – овце и кози
1,0
1,5
Агнета и ярета
0,4
0,6
Женски шилета и козички за разплод
0,7
1,2
Мъжки шилета и козлета за разплод
1,1
2,0
Шилета за угояване
0,6
1,5
Бракувани овце
0,9
1,5
* Използваната от животните площ включва мястото за лежане и движение без площта за яслите, поилките и технологичните пътеки.
Боксовете за овцете майки с агнетата е необходимо да бъдат изградени от подвижни, сглобяеми елементи; от материал, който позволява лесното им почистване, измиване и дезинфекция. Площта им осигурява свободно движение и лежане на животните.
За отглежданите в индивидуални боксове агнета (през бозайния им период) трябва да е осигурен свободен достъп до майките. Боксовете се застилат ежедневно със суха и свободна от плесени и патогенни микроорганизми слама. Площта на индивидуалните боксове е достатъчна за свободното им движение и лежане. Хранилката и поилката в бокса са изградени така, че да е възможно ежедневно да бъдат почиствани, измивани и дезинфекцирани. В поилките е осигурена питейна вода с подходяща температура.

Минимални параметри на хранителния фронт

Категория животни
За едно животно в м
Разплодници
0,7
Майки – овце и кози
0,4
Агнета до отбиване
0,2
Ярета до отбиване
0,25
Женски шилета
0,3
Козички
0,35
Мъжки шилета
0,5
Козлета за разплод
0,5
Овцете и козите трябва да имат осигурен постоянен достъп до вода.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements