Информация за пазара на зърното и зърнените запаси в страната към 31.03.2012 г.

Златко Златков
Златко Златков
7 Минути

Общият ресурс от зърно, с който страната разполага от реколта 2011 г., възлиза на 9 849 953 тона. Това включва:

  • Произведените количества зърно от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале и оризова арпа, възлизат на 9 102 636 тона.
  • Преходен остатък (от основните зърнени култури) – 700 880 тона.
  • Постъпили количества зърно (внос и вътрешнообщностни доставки) –  46 437 тона, за периода 01.07.2011 – 31.03.2012 г.

Потреблението на зърно от реколта 2011 г. възлиза на общо 7 498 568 тона, от които 4 539 199 тона са напусналите страната количества (от тях за страни от ЕС – 3 723 000 тона). Потреблението в страната възлиза на 2 959 369 тона.

В края на март 2012 г. наличното зърно от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале и оризова арпа възлиза на 2 351 385 тона. Към същия перод на 2011 година общите зърнени запаси са възлизали на 2 450 887 тона.

През месец март общото количество зърно, намалява спрямо м. февруари с 512 063 тона.

Пшеница

Предлагане: Общото количество пшеница с което страната разполага след 01.07.2011 г. е в размер на 4 613 700 тона в т. ч. производство – 4 264 620 тона, преходен остатък от стара реколта – 330 000 тона и влезли количества – 19 080 тона.

Потребление: Изразходваното количество пшеница за периода след 01.07.2011 г. възлиза на 3 677 897 тона, от тях: за потребление в страната – 1 627 250 тона; напусналите количества – 2 050 647 тона (от които 1 908 237 тона за страни от ЕС).

Наличност: Към 31-ви март наличната пшеница възлиза на 935 803 тона. Наличната пшеница към 31.03.2011 г. е била в размер на 846 524 тона, което е с 84 279 тона по-малко.

Прогнозен преходен остатък: Необходимия ресурс от пшеница до нова реколта е 449 083 тона. Прогнозният преходен остатък към 01.07.2012 г. се оценява на  486 720 тона, при 402 956 тона преходен остатък към същия период на 2011 г.

Ечемик

Предлагане: Производството на ечемик от реколта 2011 год. е 705 642 тона, а преходният остатък от старата реколта е 120 880 тона. В периода 01.07.2011 – 31.03.2012 г. влезлите количества ечемик са 131 тона. Общият ресурс, с който страната разполага е 826 653 тона.

Потребление: Потреблението на ечемик след 01.07.2011 година е в размер на 689 559, в т. ч. 359 159 тона потребление в страната, а напусналите количества са в размер на 330 400 тона, от тях за страни от ЕС – 232 987 тона.

Наличност: Към 31.03.2012 г. ечемикът в страната възлиза на 137 094 тона.

Прогнозен преходен остатък: Необходимият ечемик до нова реколта е 104 720 тона. Прогнозният преходен остатък се оценява на 32 374 тона.

Царевица

Предлагане: Ресурсът, с който страната разполага е в размер на 2 264 820 тона в т.ч. производство на 2 085 064 тона и преходния остатък от реколта 2010 г., който е 166 000 тона. В периода 01.09.2011 – 31.03.2012 г. са влезли – 13 756 тона царевица.

Потребление: След 01.09.2011 г. общото потребление възлиза на 1 554 178 тона. От тях за потребление в страната – 557 775 тона, а напусналите количества са 996 403 тона, от които за ЕС – 623 798 тона.

Наличност: Царевицата в страната към края на март 2012 г. възлиза на 710 642 тона. Наличната царевица към 31.03.2011 г. е била – 706 533 тона.

Прогнозен преходен остатък: Необходимото количество царевица за страната до следващата реколта е 398 411 тона. Прогнозният преходен остатък се оценява на 312 231 тона. Към 31-ви март 2011 г. остатъкът е бил в размер на  331 592 тона.

Слънчоглед

Предлагане: Количеството слънчоглед с което страната разполага от реколта 2011 г. възлиза на 1 481 342 тона, в т. ч. производство – 1 385 342 тона и преходен остатък от реколта 2010 година в размер на 84 000 тона, както и влезли количества – 12 000 тона.

Потребление: Общото потребление на слънчоглед през периода 01.09.2011 г. – 31.03.2012 г. възлиза на 999 039 тона, от тях за преработка в страната – 315 026 тона и напуснали количества – 684 013 тона (в т.ч. за страни от ЕС – 527 712 тона).

Наличност: В края на март наличността е в размер на 482 303 тона. Наличния слънчоглед към 31.03.2011 г. е възлизал на 651 730 тона.

Прогнозен преходен остатък: Необходимият слънчоглед до новата реколта за преработка е 225 019 тона. Прогнозният преходен остатък към 01.09.2012 г. се оценява на 257 284 тона, при 453 065 прогнозен остатък за същия период на 2011 г.

Рапица

Наличност: реколтата от рапица за 2011г. е в размер на 519 497 тона. В периода 01.07.11 – 31.03.2012 г. са влезли 1 470 тона. Ресурсът с който страната разполага е 520 967 тона. Напусналите количества в този период са общо 470 300 тона, от тях за страни от ЕС – 430 266 тона.

Към 31-ти март наличното количество рапица възлиза на 35 133 тона.

Общо складираните количества зърно от културите ръж, овес, оризова арпа и тритикале в лицензирани, регистрирани и други обекти за съхранение към 31.03.2012 г. е следното: ръж общо на съхранение – 3 723 тона; овес общо на съхранение – 2 753 тона; оризова арпа – общо на съхранение 26 662 тона; тритикале – 4 251 тона.

Средните цени при които е търгувано зърното в страната за месец  март 2012 г. по видове култури са: пшеница – 357 лв./т., повишение с 8.7 % спрямо м. февруари; ечемик – 351 лв./т., повишение с 1.4 %; царевица – 356 лв./т., повишение с 3.0 %; слънчоглед – 753 лв./т., повишение с 7.7 % и рапица – 875 лв./т., повишение с 18.6 %.

Информацията е по данни на Националната служба по зърното.

Златко Златков администрира agrozona.bg между 2012 и 2015 година. В неговия профил ще откриете някои публикации на нашите автори в този период сред които Светлана Трифоновска, Марта Йонкова, Анета Стефанова, Диляна Хараланова, Лилия Александрова, Петър Лазов, Георги Джендов и други

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА