ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ е управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г.

Лилия Александрова
Лилия Александрова
1 Минути

Правителството определи Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда” в Министерството на околната среда и водите за Управляващ орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Със същото решение за Сертифициращ орган по програмата е определена дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите.

Ресурсът по ОПОС 2014-2020 г. е в размер на над 3 милиарда лева, включително европейско и национално финансиране. Програмата е свързана с изпълнение на стратегията „Европа 2020“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Приоритетите на ОПОС 2014-2020 целят изграждане на икономика, основана на знания и иновации, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и стимулиране на икономиката с високи нива на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Програмата се фокусира върху изграждането на ВиК инфраструктура, управление на отпадъците, управление на зоните от мрежата Натура 2000, опазване на биоразнообразието, превенция и управление на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на въздуха.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements