За сравнение, световното производство на зърно е нараснало средно с 56 милиона тона годишно през последните три години. Понижаването на рейтинга за този месец е основно заради производството на царевица и в по-малка степен на пшеница, съобщават от световната организация.

По-ниско производство на зърнени храни

Глобалното производство на фуражни зърна през 2022 г. е определено на 1,462 милиарда тона, след понижаване на прогнозата с почти 5 милиона тона, и сега е намаляло с 3,1 процента в сравнение с резултата от 2021 г. Скорошното намаление отразява главно перспективите за по-ниска реколта от царевица в Украйна, където последиците от войната направиха операциите по прибиране на реколтата непосилно скъпи, принуждавайки много фермери да оставят засетите си площи неожънати. Последните официални данни също потвърждават по-ниска от очакваната по-рано реколта в Сърбия, където сушата значително намали добивите. От друга страна, леки ревизии нагоре се отнасят до прогнозите за производство в Турция и Парагвай.

Глобалното производство на ориз през 2022 г. се очаква да падне с 2,4 процента под рекорда за всички времена от 2021 г. до общ обем от 512,8 милиона тона

Прогнозата за за пшеницата остава висока

Прогнозата за световното производство на пшеница през 2022 г. падна с 2,7 милиона тона този месец до 781,2 милиона тона, но въпреки това остава рекордно висока. Месечното намаление е почти изцяло в Аржентина, където продължителната суша се отразява на добивите, което също намалява перспективите за производство. Този спад е частично компенсиран от по-високите прогнози за производство за Обединеното кралство и Казахстан поради по-високите от очакваните добиви.

В страните от северното полукълбо продължава сеитбата на зимна пшеница за реколта 2023 г. Притесненията относно достъпността на суровините подхраниха несигурността относно очакванията за реколтата в световен мащаб, въпреки че повишените цени на зърното може да помогнат за поддържането на района над средното ниво. В САЩ сеитбата на зимната пшеница протичаше с бързи темпове и почти приключи към средата на ноември. В ЕС зимната пшеница се засява при като цяло благоприятни климатични условия, благоприятни за поникване на растенията. Необходими са обаче увеличени валежи в някои райони, които са имали дефицит на валежи по-рано през годината, включително части от Северна Италия. В Украйна се прогнозира 40-процентен спад на реколтата от пшеница в сравнение със средната стойност за пет години, тъй като войната продължава да ограничава достъпа до нивите и да причинява сериозен недостиг на суровини. В Русия проливните дъждове, които възпрепятстваха подготовката на земята, и относително по-ниските цени на вътрешния пазар се очаква да свият площите, като реколтата от зимна пшеница се прогнозира да падне до почти средните нива от миналата година. В Азия високите вътрешни цени поддържат реколтата от пшеница над средната в континентален Китай, както и в Индия, където правителството повиши минималната цена за подпомагане на пшеницата.