Броят на компаниите, произвеждащи биологични продукти в Полша, се е увеличил с 12,8%. Това сочи доклад от проучване на IMAS International. Освен това в Централна и Източна Европа има голям брой селскостопански обекти за преход към биологично земеделие – 108,6 хил. Хектара. Сред страните от този регион Румъния (109,3 хил. Ха) и Унгария (95,2 хил. Ха) са посочили най-голям дял земя за органична трансформация.

Независимо от значителната разлика в цените на конвенционалните и биологичните продукти и ограничената наличност на екологично чисти продукти извън големите агломерации, прогнозите на икономистите по отношение на сегмента от биологични продукти са много оптимистични.

За разлика от Западна и Северна Европа, страните от Източна и Централна Европа, като Полша, Унгария и Румъния, а и нашата страна са главно износители на биологични продукти, докато потреблението на биологични продукти на тези пазари расте по-бавно.

По този начин Европа е разделена – от една страна, има група държави със силно развити пазари на био хранителни продукти, значителни потребителски разходи за биологични продукти и нарастващо търсене, с което местното производство не може да се справи.

От друга страна, има държави, които само развиват своя потенциал в производството и продажбата на био храни, освен това имат огромни възможности както по отношение на обема на реколтата, производството и продажбата на биологични продукти.

Повишаването на информираността на потребителите, растежа на приходите, модата за опазване на околната среда и увеличаването на наличността на екологично чисти продукти доведоха до трикратно увеличаване на стойността на пазара на биологични храни в Полша през последните седем години. Икономическите и социалните тенденции показват динамиката на растеж на стойността на сегмента на екопазара на ниво до 20% годишно.

Клиентите все по-често започват да се фокусират върху качеството в своя избор и обръщат внимание на състава на продуктите, броя на консервантите и изкуствените добавки.

Биологичните храни, както е известно, не съдържат ГМО, пестицидни остатъци и се обработват без добавяне на консерванти, изкуствени оцветители и подобрители на вкуса. Те са полезни за здравето и помагат за насърчаване на въвеждането на съвременни селскостопански практики за запазване на биоразнообразието в селскостопанския сектор.