Еврокомисар Войчеховски: С новата земеделска политика никой няма да бъде забравен

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
8 Минути

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС се очаква да получи днес от евродепутатите зелена светлина на реформата на селскостопанската политика в Общността. Дискусиите по съдържанието на най-оспорваната и дълго подготвяна политика на Европейския съюз вече започнаха, като еврокомисаря по земеделие Януш Войчеховски вече очерта основните предизвикателства пред европейските фермери, които осигуряват прехраната на милионите хора, живеещи на територията на Европейския съюз. Днес се представят резултатите от дългите институционални преговори. Първоначалното предложение на Комисията бе обнародвано през юни 2018 г.възстновяване, Европейска комисия, Agrozona.bg

От името на Комисията изцяло подкрепям постигнатия компромис, резултатът е добър и балансиран, той ще позволи на ОСП да играе и в бъдеще своята роля в прехода към по-устойчиво земеделие. Новата ОСП е важна стъпка напред, имахме възможност да предложим силна и категорична земеделска политика на своите съграждани, която да гарантира устойчивост във всяко отношение – икономическо, социално и екологично. Ще изградим устойчив и конкурентен земеделски сектор, който осигурява достатъчен доход на земеделците, гарантира здравословна храна на потребителите, като същевременно допринася за постигане на целите на екологията в съответствие със Зеления пакт.  Трябва чрез тази ОСП да преодолеем множеството предизвикателства пред които е изправен европейският селскостопански сектор. Това каза в началото на своето изказване еврокомисар Войчеховски от трибуната на Европейския парламент.

Според него можем да бъдем удовлетворени от зелената архитектура на регламента за стратегическите планове. Това ще екологичният стълб на бъдещата ОСП. Възприет е принципът да няма връщане назад, ще има условности и екосхеми, включително обособяване на 25% от преките плащания в национален план за екосхеми.

Окончателната договореност изпраща ясен политически сигнал за това, че Комисията е решена да реагира адекватно на мащаба на екологичните и климатични предизвикателства.  Също така в екосхемите са засегнати необходимите мерки за екологични и климатични действия като това ще бъде част от стратегическите планове. “Новата обща селскостопанска политика предпоставя справедливост и ефективност на преките плащания. Гарантира се подкрепа на доходите за онези, които се нуждаят и онези, които изпълняват целите на ОСП. Никой няма да бъде забравен”, каза още еврокомисарят. Според него обаче остава много да бъде направено на практика. Възлово изискване е държавите – членки в своите стратегически планове да опишат как ще откликнат на необходимостта от преразпределение с оглед спецификите на всяка страна. Преразпределението на доходите ще бъде от основно значение, но са необходими и други мерки, ако е оправдано, напр. подпомагането на доходите на по-малките земеделци.

Окончателният политически компромис включва концепцията за социална обусловеност в ОСП

Еврокомисарят приветства, че окончателният политически компромис включва концепцията за социална обусловеност в ОСП, като преразпределението на преките плащания се обвързва с някои трудово-правни норми. Той благодари, на ЕП че постави и тази тема в преговорния си мандат. Така е демонстрирана решимост, че бъдещата ОСП изцяло ще разчита на труда в селското стопанство. „В крайна сметка може да се каже, че се преминава към политика и стратегическо планиране в по-висока степен, ориентирани към изпълнението и резултатите. Той уточни, че има общ набор от показатели, които ще позволят по качествен контрол. “Това е безпрецедентна възможност нашите съграждани най-сетне да видят конкретни резултати от изпълнението на една конкретна политика”.

Окончателното политическо споразумение доразвива ключовите моменти от първоначалния проект на Комисията, особено що се отнася до новия модел на изпълнението. Той позволява на държавите-членки да постигнат конкретни резултати не базата на солидна система за управление. Те ще носят отговорността, за да проверяват дали бенефециерите на помощта отговарят на условията. Постигнали сме баланс между гъвкавост на държавите-членки и достатъчна степен на контрол върху разходите в ОСП, уточни еврокомисарят.

С нова система ще се следят разходите по ОСПгазьол, Agrozona.bg

Войчеховски приветства новия елемент въведен от ЕП за прозрачност на ниво групи от предприятия. Освен това еврокомисарят спомена системата РАХНЕ, която ще допълва усилията на различните страни при извършването на проверки. Комисията е поела ангажимент този инструмент да бъде предложен на държавите-членки безплатно и той ще бъде пригоден така, че да стане 100% годен за проследяване на разходите по ОСП.

ЕК е готова до 2025 г. да предложи на законодателите доклад за функционирането на сега предложената реформа, заедно с предложения за внасяне на корекции. ЕК вече е внесла едностранна декларация за системата РАХНЕ, която ще бъде приложена към един от регламентите.

Нови са правилата за управление на земеделския резерв, който е с разполагаема сума от  450 млн. евро годишно. Целта е да се гарантира този резерв като са предвидени по-големи допълнения в случай на нужда по реда на обичайната бюджетна процедура.

Новия регламент за Общата организация на пазарите предвижда политиката да бъде по-ориентирана към пазарите, да бъде в съответствие със Зеления пакт. Системите ще продължат да откликват на пазарните сигнали, стремежът е да се оползотвори потенциалът, който предлагат пазарите и в Европейския съюз, и в глобален мащаб.

Измененията, предложени от ЕП  имат голяма роля, някои доста важни разпоредби, които укрепват позицията на земеделците в хранителната верига. Предвиждат по-широко сътрудничество и дават възможност за гъвкавост. Това е предвидено в стратегията От фермата до трапезата и изпълняваме този ангажимент. Нашата цел е да гарантираме устойчиво развитие на сектора в дългосрочен план.

Вносните продукти – да отговарят на европейските стандарти

Подробно е разисквана темата за стандартите, които да се прилагат към вносните продукти. В ЕС има доста високо ниво на амбиция и определени цели. Нашите търговски споразумение не следва да подкопават амбициите в областта на опазването на околната среда. В момента в ЕК работят за изготвянето на доклад, който ще бъде готов през  2022 г.

Относно бъдещето еврокомисарят каза, че ЕК не пести усилия в преговорите с държавите членки, подкрепя ги при изготвянето на плановете , при гарантирането на финансиране, така че да могат да изготвят стратегическите си плановете с оглед на новите нормативни изисквания. “Мерките за намеса ще бъдат съобразени с установените потребности и с очакванията на земеделците. За да постигне ОСП своите резултати и за допринесе за изграждането на по-устойчив земеделски сектор, Комисията ще извърши оценка на тези планове в съответствие с конкретни цели и задачи. Когато се установи възможност за подобрение на плановете ще има констативно писмо, адресирано до държавите членки, така че те да внесат необходимите подобрения”, уточни еврокомисарят. От думите му стана ясно, че констативните писма на ЕК във връзка със стратегическите планове ще бъдат обнародвани и ще бъдат обществено достояние. До края на 2023 г. законодателите ще имат пълна информация за съдържанието на стратегическите планове.

Всички предизвикателства от икономически, екологичен и социален характер, които ни очакват в нашия стремеж за устойчивост не могат да бъдат преодолени само чрез ОСП, каза в заключение еврокомисар Войчеховски. Трябва да се положат големи усилия зa взаимодействие между всички политики, за да има успех.

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама