ЕС ще похарчи 186 млн. евро през 2023 г. за насърчаване на консумацията на качествена храна

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

С 24 млн. евро ще бъде финансиране промотирането на биопродукти на вътрешния и външния пазар

Европейската комисия (ЕК) ще отпусне 185,9 милиона евро през 2023 г. за финансиране на дейности за насърчаване на устойчиви и висококачествени селскостопански хранителни продукти от ЕС в ЕС и по света. Работната програма за политиката за насърчаване за 2023 г., приета от ЕК, допринася за реализирането на политическите приоритети на Европейската комисия за 2019-2024 г., по-специално стратегията „От фермата до вилицата“ .

Проектите за популяризиране, избрани през 2023 г., се очаква да подчертават и дават предимство на продукти, отговарящи на цели като устойчивост на селското стопанство в ЕС, насърчаване на хуманното отношение към животните и насърчаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци, както и на здравословни и устойчиви диети.

Наличните суми за кампании, избрани през 2023 г., са почти поравно разпределени между промоцията на вътрешния пазар на ЕС и в трети страни, съответно с 83,3 милиона евро и 83,1 милиона евро.

Извън ЕС страни и региони с висок потенциал за растеж са определени като основни цели за промоция. Това включва Китай, Япония, Южна Корея, Сингапур, Северна Америка. Нова Зеландия и Австралия също могат да представляват нови пазарни възможности за европейските износители. Не на последно място, Обединеното кралство остава един от основните експортни пазари за селскостопански хранителни продукти от ЕС, като поглъща 25% от износа на ЕС-27.

Избрани кампании ще информират потребителите в ЕС и по света за различните схеми за качество и етикети на ЕС като географски указания или биологични продукти. Последната категория ще се възползва от отпуснато финансиране до 28 милиона евро за стимулиране на търсенето на биологични продукти, в съответствие с плана за действие за биологично производство. Допълнителни 36 милиона евро ще подкрепят насърчаването на устойчиви селскостопански практики, полезни за климата, околната среда и хуманното отношение към животните от страна на европейските потребители и потреблението на устойчиво произведени агро-хранителни продукти.

За насърчаване на по-здравословни и балансирани диети повече от 19 милиона евро ще бъдат специално предназначени за насърчаване на пресни плодове и зеленчуци, за да се помогне на сектора да се изправи пред продължаващи предизвикателства като намаляващо потребление и износ и слаба позиция при договаряне спрямо големите търговия на дребно и преработватели. рекламните дейности, насочени към потребителите на вътрешния пазар, следва да се позовават и да са в съответствие с хранителните насоки на целевата държава-членка(и).

Поканите за предложения за предстоящите кампании за 2023 г. ще бъдат публикувани през януари 2023 г. от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания. Широка гама от органи, като например търговски организации, организации на производители и агро-хранителни групи, отговорни за промоционалните дейности, отговарят на условията да кандидатстват за финансиране и да представят своите предложения. Така наречените „прости“ програми могат да бъдат представени от една или повече организации от една и съща държава от ЕС. „Мулти“ програмите идват от поне две национални организации от поне две държави-членки или от една или повече европейски организации.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА