До 31 декември стопаните предоставят фактури по две екосхеми за Кампания 2023

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Към момента стопаните обаче не могат да приключват заявленията си

До 31 декември кандидатите, подали планове за управление на хранителните вещества по Еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), както и тези, заявили Еко схемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП), следва да докажат с разходооправдателни документи закупените торове, почвени подобрители и препарати (чл.46 от наредба № 3 от 10.03.2023 г.). Документите трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на годината на кандидатстване.

В Системата за електронни услуги (СЕУ) е разработена нова функционалност, която позволява на кандидатите по двете еко схеми да предоставят изискуемите документи онлайн (фактури и/или фискални касови бележки). Документите се представят само чрез СЕУ по утвърдени от изпълнителния директор на ДФЗ декларация и опис по образец.

Кандидатите следва да попълнят по познатия вече начин в СЕУ следните три секции:

Секция – I “Декларация разходооправдателни документи Еко – ЗВПП и Еко – НИП“;

Секция – II “ Таблица 1:Еко – ЗВПП“;

Секция – III “ Таблица 2:Еко – НИП“.

Стопаните, които не са използвали продукти за растителна защита на заявените от тях площи за подпомагане по Еко-НИП за Практика 1 (пестициди т. 1 и т. 2), попълват само Секция – I “Декларация разходооправдателни документи Еко – ЗВПП и Еко – НИП“, разпечатват и подписват документа, след което го прилагат  към заявлението съгласно указанията в инструкцията.

Инструкция за попълване и предоставяне на документите е публикувана на сайта на Фонда.

ВАЖНО е кандидатите да знаят, че към момента е възможно само създаването и попълването на декларацията, без възможност за преминаване към автоматични проверки и краен статус. ДФЗ ще информира допълнително бенефициерите, когато бъде пусната функционалността за приключване на заявленията по подаване на „Декларация разходооправдателни документи Еко-ЗВПП и Еко-НИП“

ЕТИКЕТИ: ,
Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА