До 30 септември 2024 г. се удължава срокът за изпълнение на проектите по подмярка 4.2

Екип на Агрозона
Екип на Агрозона
3 Минути

До 6 януари може да се изпращат коментари по предвидената промяна

До 30 септември 2024 г. се удължава срокът за изпълнение на проектите по подмярката за инвестиции в преработката 4.2. Това се предвижда в проект на заповед на зам. министър Георги Събев, публикувана на сайта на аграрното министерство. С нея той изменя и няколко заповед от 26 февруари 2018 г, която е изменена няколко пъти по-късно. В Приложение №1 с условията за кандидатстване по подмярката в раздел максимален и минимален срок се изменят думите 15 септември 2023 г. на 30 септември 2024 г.

В Приложение № 2  с условията за изпълнение на одобрени проекти по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 също се правят изменения – в глава А „Техническо изпълнение на проектите“, в раздел I „Срок за изпълнение на одобрения проект и мониторингов период:“, в т. 2 думите „15 септември 2023 г.“ се заменят с „30 септември 2024 г.“. Освен това изменение има и в Приложение № 9 „Административен договор“, в чл. 6, ал. 1 думите „15 септември 2023 г.“ се заменят с „30 септември 2024 г.“

В доклада на Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ се припомня, че на 28 декември 2020 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше публикуван Регламент (ЕС) 2020/2220 от 23 декември 2020 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на няколко други регламенти. Съгласно чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/2220, крайният срок за извършване на плащанията по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) и оперативните програми се удължава до 31 декември 2025 г.

Над 500 проекта бяха подадени първоначално по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Сумата на проектните предложения надхвърли пет пъти бюджета в този прием на подмярката за преработка, който е размер на € 85 млн. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 млн. евро. По-късно бюджетът беше увеличен с още 38 млн. евро.

 

Agrozona.bg e специализиран новинарски сайт за бизнес и земеделие. Нашата цел е да информираме своите читатели за новостите и добрите практики в агробизнеса у нас и по света. Agrozona.bg Ви предоставя експертни анализи и съвети за успешна реализация в сектора, а също така информация за важни срокове и събития. При нас ще намерите още и интересни и полезни съвети за вашето хоби. Екипът на Агрозона подготвя цялото съдържание на сайт и списание Агрозона. В него участват 4 журналисти, както и стажантите, които се учат на аграрна журналистика в редакцията на Агрозона

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА