Дигитален каталог събира местните сортове и популации

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
5 Минути

Екип от учени от Селскостопанска академия от няколко години вече поддържа и обогатява БГ колекцията

Дигитален каталог на местните сортове и популации състави екип от изследователи на Селскостопанска академия. В периода ноември 2021 г. – ноември 2022 г. Институтът по растителни генетични ресурси „Константин Малков“, Садово засява и оценява 50 образци фасул и 15 вигна за трета поредна година, като всичките са с местен произход. Извършени са наблюдения на образци от фасул относно развитието и разпространението на фитопатогени като Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, причиняващ бактериен пригор по фасула. За трета поредна година при полски условия са отгледани образци от Cucumis melo, които са групирани в четири клъстера. През отчетния период продължава поддържането и обогатяването на колекцията от многогодишни и едногодишни медицински и декоративни видове, като включените образци са 25. В резултат на това е подготвен дигитален каталог на местни сортове и популации от традиционни за българската кухня култури, събрани в рамките на Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ).

При тиквовите са излъчени два образеца с висок продуктивен потенциал. При зърнено-бобовите култури са подбрани образци с висок продуктивен потенциал и предполагаема по-добра адаптация към сухи условия. Всички образци са с местен произход. Събраните данни са отразени в три публикации в сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science (BJAS), от които две публикувани, една под печат; както и една публикация в списание Agricultural Science.

Работата е част от резултатите по Работен пакет 1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи“ на ННП-ХРАНИ. Екипът включва учени от Агробионститута, Института по растителни генетични ресурси – Садово, Института по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив, Института по царевицата – Кнежа и Института по аграрна икономика. Ръководител на екипа по работния пакет е проф. дн Анелия Янчева от Агробиоинститут.

В същия период в Института по царевицата – Кнежа към Селскостопанска академия са засети 290 тестерни кръстоски с елитни линии от колекцията на Института – КС 4647 и В113. Кръстоските са заложени в единадесет предварителни сортови опита.  Експериментите са изведени в опитното поле на Института при неполивни условия в три повторения, реколтна парцелна от 5 м² и по възприетата за региона агротехника. През отчетния период в системата на ИАСАС са подадени 13 перспективни хибриди от Института по царевицата – Кнежа.

Четири от тях са продукт на подобрителната работа в синтетична популация «1/2017» – Кн 481, Кн 483, Кн 578 и Кн 581. Предстои публикуване на резултатите от проведените изпитвания в сп. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Институтът по аграрна икономика продължи работата по създаването на два бизнес модела и избор на ефективна методика. Бизнес моделът „Диверсификация на земеделските дейности към неземеделски (туризъм, гастрономически и винени турове), съчетан с популяризиране на местните сортове“ е разработен съвместно от колективите на ИАИ-ССА и ИБЕИ-БАН. Бизнес моделът „Дигитален каталог“, за разработване на електронна платформа за съществуващите местни генетични ресурси е съвместна разработка на ИАИ-ССА и ИРГР – Садово, ССА. Работата беше концентрирана и по създаването на теоретичния бизнес модел от колектив от ИАИ за  сътрудничество между земеделските стопанства и научните институти.

Към модела е приложена петстепенна скала на оценяване на влиянието на бизнес модела в зависимост от отговорите на респондентите. Изготвена е методика за оценка на възможностите на разработените бизнес модели, „Диверсификация на земеделските дейности към неземеделски (туризъм, гастрономически и винени турове), съчетано с популяризиране на местните сортове“ и „Дигитален каталог“, за разработване на електронна платформа за съществуващите местни генетични ресурси. При модела за сътрудничество за внедряването от земеделските производители на сортове култури, създадени от научните институти в страната, адаптирани към местните условия и климатичните промени за осигуряване на устойчива ресурсна база са обосновани показатели, които да се използват за оценка на ефектите върху земеделските стопанства в двете направления: първо „от науката към бизнеса“; второ „от производителите към потребителите“.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА