Над 70 млн. лева ще бъдат изплатени по преходната помощ за тютюн

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Плащанията ще бъдат направени в периода 1-10 март е предвидено в индикативния график на ДФЗ

Финансов ресурс в размер до 70 700 159 лева по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн за Кампания 2023 г. утвърди на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
Размерът на подпомагането е обсъден с представители от бранша на Консултативен съвет по тютюна, проведен на 16 януари 2024 г.
Съгласно последната реформа на общата селскостопанста политика (ОСП), за периода 2023 – 2027 г., право на подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2016 – 2018 г., който е изкупен по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ).
Допустими за участие в интервенцията за преходна национална помощ за тютюн са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност, като това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението за подпомагане или на плащането на помощта са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП или в регистъра по чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ.
Преходната национална помощ за тютюн се изплаща на килограм въз основа на годишното количество изкупен качествен (1 – 3 класа) тютюн по сортови групи, както и диференцирано за различните количества в сортовите групи през една от годините на референтния период, съгласно данни за изкупения тютюн в регистъра по чл. 4, ал. 2 от ЗТТСТИ.
Земеделският стопанин заявява еднократно при първото заявяване на интервенцията въз основа на коя от годините на референтния период, през която е отглеждал тютюн, да се определи размерът на изкупения тютюн по сортови групи.
Схемата за преходна национална помощ за тютюн се прилага от 2015 г.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА