Депутатите гласуват на първо четене Законопроект за кладенците

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути
Вносителите искат да отпадне и разрешителния режим за изграждане на кладенец за битови нужди

През ноември група народни представители внесоха Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, в който предлагат регистрацията на кладенци да бъде в сила само в случаите при използване за стопанска дейност, но не и за битови нужди. В дневния ред на Народото събрание за днес е заложена точка за гласуване на първо четене на предложения Законопроект.

Публикуваният на 3-ти ноември Законопроект на страницата на Народното събрание предлага също изграждането на кладенец за индивидуално безплатно водовземане на подземни води да се извършва, без да е необходимо разрешително.

Законопроектът, предложен от десетимата народни представители на „Възраждане“ предвижда още водовземни съоръжения, предназначени за дейности по чл. 43, ал. 2 може да се използват за стопански цели след издаването на разрешително, когато:

  1. не се увеличава максимално допустимото количество до 10 куб. м за денонощие;
  2. не се нарушават изискванията към водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване – ако водовземното съоръжение ще се ползва за самостоятелно питейно битово водоснабдяване;
  3. е налице документация;

    Намаляване на административната тежест

В мотивите към Законопроекта се посочва, че чрез приемането му ще бъде намалена административната тежест върху населението и заедно с това ще се възпре хипотезата, че от 28-ми ноември 2022 г. гражданите черпещи вода за задоволяване на собствени потребности ще се превърнат в закононарушители поради това, че не са регистрирали водовземното съоръжение.

„Задължението на басейновите дирекции да администрират водоползването от тези многобройни микро обекти създава огромна и напълно излишна административна и бюрократична тежест както на стотици хиляди български граждани, така и на самите басейнови дирекции“, се посочва още в текста към Законопроекта.

Вносителите посочват още, че често гражданите, които подават заявление за изграждане на водовземно съоръжение получават отказ, което възпрепятства възможността им да се сдобият въобще с кладенец.

„Това са дейности, които са се осъществявали от векове на територията на страната без подобен разрешителен и регистрационен режим и без да са довели до негативни ефекти върху околната среда, състоянието, качеството и количеството на водите“, се посочва още в мотивите към Законопроекта.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА