На почти всеки се е случвало да има в градината си агресивно и нежелано растение от чуждоземски произход, с което е трудно да се справим. Гражданите пък виждат как между плочките растат храсти и дървета, от които някои дори се умиляват без да си дават сметка, че тези растения са опасни за традиционната растителност у нас.

Инвазивните чужди растения израстват бързо и при всякакви условия. Имат мощни механизми за приспособяване и размножаване и разпръскват стотици хиляди семена. Корените им се разпростират нашироко и дълбоко. Много от тях отделят секрети, които вредят на местните растения и ги убиват. Често заменят естествената растителност с непроходими гъсталаци и така променят местообитанията, задръстват реките, увреждат почвите. Причиняват необратими вреди на дивата природа, сериозни стопански щети и застрашават здравето на хората, като водят до:

  • алергии, астма, кожни заболявания
  • загуба на селскостопанска продукция и на земи, пасища и ливади
  • увреждане на сгради, канализация, пътища, културни и исторически обекти
  • огромни разходи за премахването им и възстановяване на местообитанията и инфраструктурата.

Бялата акация е типичен пример – внесена е в България преди малко повече от 100 години с цел укрепване на насипите на строящите се железопътни линии. С подобна цел е внесен и друг вид – Аморфа (наричана още Черна акция или Синя акция). Много по-агресивен вид от тях е Айлант (Див орех или Китайски ясен). Докато двете акции имат и полезни качества (укрепват насипи и са медоносни растения), то айланта е изключително агресивно растение, с отблъскваща миризма много труден за унищожаване. Когато отсечете голямото дърво започва стимулация на корените, от които могат да поникнат стотици нови издънки. Какво да правим тогава?

„Биоселена“ кани утре в 10 часа земеделци и всички заинтересовани хора  между Карлово и Сопот в розовия масив на кооперация „Добрила“ за да ви покажем няколко техники, които могат да ви спестят време, труд и средства. „След демонстрацията ще продължим с представяне на инвазивните чужди видове в България, заплахата, която те представляват методите за премахването им“, обещават от фондацията.