Без право на лов за сдружения, които не дават 1/3 от бюджета си за разселване на дивеч

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча предлага въвеждане на нови правила за изпитите за придобиване право на лов и финансиране на дейностите по стопанисване на дивеча.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане, което ще продължи един месец, до 9-ти декември 2022 г.

Втората част от направените предложения за промени в Проекта касае разселването и фанинсиране дейностите по стопанисване на дивеча.

Според предложените промени, ловните сдружения, които членуват в Националното ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България, до 31 март ще трябва превеждат по сметката на Националното ловно сдружение 30 на сто от средствата, събрани от платени годишни вноски, за разселване на дивеч.

Що се касае до сдруженията, които НЕ членуват в НЛРС-СЛРБ, те ще бъдат задължени сами да разходват 30 на сто от средствата, събрани от платени годишни вноски, за разселване на дивеч.

Отваря се дупка от близо 1,7 млн.лв. в бюджета на ИАГ

С предложения проект на Постановление се намалява приходната част на бюджета на Изпълнителна агенция по горите с размера на 30 процента от годишната вноска за стопанисване на дивеча, събирани по сметка на Изпълнителна агенция по горите (за 2021 г. в бюджета на Изпълнителна агенция по горите са постъпили по този ред 1 713 839 лв.). Това ще доведе до намаление на приходите събирани на общо ниво в системата на Министерството на земеделието.

 

Контролът по изразходването на средствата по ал. 4 и ал. 5 се осъществява от регионалните дирекции по горите. Ловните сдружения, които не разходват средствата за разселване на дивеч, ще бъдат лишени от право на лов.

При констатирано неизпълнение на изискванията на чл. 65б, директорът на съответната регионална дирекция по горите предлага на директора на съответното ДГС/ДЛС да забрани ползването на дивеча в съответния ловностопански район за срок от 3 месеца до една година, се предлага още в Проекта.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements