БАБХ подлива вода на птицевъдите с ниски обезщетения, АЗПБ алармира премиера и поиска съдействие

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
7 Минути

Председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) Венцислав Върбанов се обърна с апел към премиера Кирил Петков за съдействие в разрешаването на казус, касаещ сектор „птицевъдството“ в България, по който се работи от дълго време, но все още не са предприети необходимите и своевременни действия.

“Тъй като административното бездействие засяга съществено икономическата жизнеспособност, устойчивостта, биосигурността и безопасността на произвежданите от този сектор крайни продукти, особено важни в контекста на настоящата многопластова криза, надяваме се с Вашата намеса и съдействие от наша страна да разрешим следния проблем, касаещ ситуацията в птицевъдството в България, произтичаща от усложнената епизоотична обстановка с инфекциозното заболяване Инфлуенца по птиците (т.нар. „птичи грип“) през последните месеци. За голямо съжаление Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не може или не иска да се справи ефективно с разпространение на това заболяване”, пише в официалното обръщение на председателя на УС на АЗПБ Венцислав Върбанов към премиера Кирил Петков.

ЕС, птичи грип, Agrozona.bgПтичият грип засяга все повече области в страната

До месец октомври 2021 г., заболяването засяга предимно областите Пловдив, Хасково, Стара Загора, с инцидентни случаи в областите Ямбол, Ловеч, Плевен, Добрич. Всички тези области се различават от останалите по това, че има интензивно отглеждане на водоплаващи птици. От месец ноември 2021 г. обаче се наблюдава разпространение на „птичи грип“ и в област Пазарджик. Установени са случаи и в областите София и Бургас, но те не се регистрират и обявяват по надлежния ред, което е изключително опасно. В областите Пловдив, Хасково, Стара Загора през есента на 2021 г. и началото на 2022 г. има поредица от установени нови нерегистрирани и необявени случаи на „птичи грип“, сигнализира председателя на УС на АЗПБ.

България е нетен износител на яйца от стокови носачки, на разплодни яйца, птичи продукти и т.н. Непредприемането на радикални мерки относно справянето с инфекциозното заболяване у нас, рискува България да бъде поставена под особен надзор от Европейската комисия и да бъдат забранени вътрешно-общностни сделки и сделки с трети страни на тази продукция на районен принцип. Това ще доведе до забрана за износ на продукция и от незасегнати от заболяването ферми от тези райони”, допълва Върбанов..

БАБХ не прилага ефективни и навременни мерки в тази ситуация и демонстрира нехайствоБАБХ, зеолит, Agrozona.bg

Птицевъдните обекти, които са били засегнати от заболяването „птичи грип“, след принудителното унищожаване техните птици и продукти (яйца и др.) не се обезщетяват адекватно спрямо стойността на категорията, към която принадлежат, а именно за яйца: био, свободно, подово или клетъчно отглеждане, а птиците не се обезщетяват по възраст и начин на отглеждане. Тези норми са утвърдени в Регламент (ЕС) 349/2005, Наредба №1 и Наредба № 25 на министерство на земеделието и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), сигнализира още Върбанов.

“Неадекватното поведение на БАБХ, изразяващо се в обезщетяване за всяка една от изброените категории на цена, подадена от Националния статистически институт (НСИ), застрашава българските производители, поставяйки ги под икономически риск и фалити”, заяви председателя на УС на АЗПБ.

НСИ съветва да бъдат потърсени независими оценители

В отговор на запитване на АЗПБ и БАБХ до НСИ относно изброените категории цени, НСИ пояснява, че не събира и не поддържа база данни за цените на различните видове категории на отглеждане на птици и съответните продукти. От статистическия институт аргументират вида на използваната от тях статистическа Методиката и споделят, че цит. „цените, по които се обезщетяват част от стопанствата могат да се отличават значително поради регионални или други специфики, влияещи върху ценовите равнища. По тази причина тези стопанства може да не получат справедливо обезщетение“. НСИ съветва БАБХ да се обърне към независими оценители (както постановява ЗВД), които биха определили справедлива и адекватна стойност на определяните обезщетения и в заключение подчертава, че цит. „НСИ не определя цени“.

Въпреки установените неточности, БАБХ не променя размера на обезщетенията

“Бихме искали да акцентираме, че и след този отговор на НСИ, БАБХ не се съобразява с писмото и продължава да прилага обезщетение, което съответства на амортизирани птици и най-нисък клас продукция. Това поведение на БАБХ стимулира укриване на заболяването и спомага за неговото разпространение, също така поставя всички производителите под тежък икономически риск. В този контекст следва да подчертаем и фактът, че повечето ферми изпълняват дългосрочни ангажименти по инвестиционни проекти, подкрепени от ЕС за модернизация и повишаване на биосигурността в животновъдните обекти, изискващи спазване на определени производствени и икономически параметри в рамките на целия период на мониторинг- а бездействието на БАБХ по отношение на „птичи грип“ прави невъзможно тяхното спазване, създавайки предпоставки за тежки санкции към фермерите – бенефициери”, допълва Върбанов.

Забраната за износ и птичият грип може да доведат до унищожаване на цялото птицевъдство в България

В обобщение от УС на АЗПБ заявиха, че БАБХ проявява наказателно поведение по случаите, застрашавайки националната сигурност, тъй като забраната за износ и „птичи грип“ може да доведе до унищожаване на цялото птицевъдство в България, обръщайки се за съдействие към премиера по така описания казус, към който от декември 2021 г. и към момента БАБХ не взимат отношение, а гореизложените въпроси остават без решение и яснота.

От името на УС на АЗПБ бих искал предварително да Ви благодаря за проявената отзивчивост и оставаме в очакване на ползотворно бъдещо сътрудничество, касаещо устойчивостта на агрохранителния сектор, продоволствената сигурност, жизнеността на селската икономика, съдбите на стотици семейства и не на последно място, доверието в институциите., коментират от Асоциацията на земеделските производители в България.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама