АЗПБ алармира МОСВ за проблем с водата за напояване

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Земеделските производители с притеснение за нарушения и недостиг на вода за напояване

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), една от най-старите браншови организации в страната, изрази сериозни притеснения относно нарушаването на Закона за водите и по-специално чл. 50, ал. 4, което създава огромно напрежение сред земеделските производители в разгара на поливния сезон. В писмо до Министерството на околната среда и водите (МОСВ), АЗПБ алармира, че масово се намаляват разрешените количества вода за напояване, за да се пести вода за хидроенергетика. Тази практика противоречи на законовия ред, според който напояването на земеделските култури има приоритет пред промишлените нужди.

АЗПБ подчертава, че ограничаването на водата за напояване в критичен момент за вегетацията на растенията ще доведе до масово погиване на реколтата и ще застраши продоволствената сигурност на страната. Също така, икономическите последици за земеделските производители ще бъдат катастрофални и могат да доведат до масови фалити. Организацията призовава МОСВ да разпореди на подчинените си структури стриктно да спазват разпоредбите на Закона за водите и да осигурят необходимите количества вода за напояване.

Министерството на околната среда и водите отговори на притесненията на АЗПБ, като увери, че управлението на водните ресурси се извършва в съответствие със законовите изисквания и при спазване на приоритетите, заложени в чл. 50, ал. 4 от Закона за водите. МОСВ обясни, че разпределението на водите от язовирите се осъществява съгласно издадените разрешителни за водовземане и утвърдени годишни и месечни режимни графици. Въпреки това, климатичните промени през последните години са довели до значително намаляване на водните обеми в някои язовири, което налага предприемане на мерки за намаляване на загубите по напоителните канали и увеличаване на ефективността на водовземането.

МОСВ подчертава, че е сигнализирало Министерството на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД за необходимостта от акумулиране на водни обеми и намаляване на разхищението на води още преди началото на напоителния сезон 2024 г. Също така, на среща през март 2024 г., представителите на МЗХ и НС ЕАД са били уведомени, че за язовирите с нисък обем и малък постъпващ приток ще бъдат редуцирани водните количества, съгласно утвърдения график за 2024 г.

Министерството призовава АЗПБ да предостави конкретни данни за твърденията си относно намаляването на водните количества за напояване в полза на хидроенергетика, за да бъдат извършени съответните проверки. МОСВ уверява, че управлява водите с цел справедливо разпределение на природния ресурс в интерес на обществото и за опазване здравето на населението.

В заключение, въпреки уверенията от МОСВ, остава да се види дали земеделските производители ще получат необходимите количества вода за напояване, за да се избегнат катастрофалните последици за реколтата и икономиката на сектора.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама