93 проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 продължават на последващ етап

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
2 Минути

Проектните предложения ще се обработват в условията на ограничен бюджет, казват от ДФЗ

След получено писмо от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. с уведомление за приключила оценителна комисия за разглеждане на възражения срещу присъдения брой точки по критериите за оценка по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) завърши окончателното класиране на проектите на етап предварителна оценка. На интернет страницата на ДФЗ е публикуван Списък с класираните проектни предложения.

93 проектни предложения от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап за обработка по процедурата – оценка на Административно съответствие и допустимост.

Първоначално за приема на проекти по процедурата за „Енергийна ефективност“ бяха разпределени 29 337 000 лв. Поради завишения интерес на общините към подмярката, на по-късен етап, бюджетът за приема беше увеличен със Заповед на Министерство на земеделието и храните (№ РД 09-806 от 26.07.2023 г.) до 64 334 792 лв. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 122 проекта с общ размер на заявената субсидия  от 106 677 149 лв.

Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 93 проекта е в размер на 82 612 791 лева. Това означава, че подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама