14 браншови организации се обявиха против Наредбата за Централен регистър за проследимост на храните

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
7 Минути

Според тях тя ще наруши конкуренцията и ще доведе до повишаване на цените, вместо до тяхното намаляване

14 браншови организации, сред които Асоциация на месопреработвателите в България, Асоциация на млекопреработвателите в България, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Национална асоциация на млекопреработвателите, Национална лозаро-винарска камара, Сдружение на производителите на растителни масла в България, Сдружение „Храни и напитки България“, Спиритс България – Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България, Съюз на пивоварите в България, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюз на производителите на захар и захарни продукти, Съюз на птицевъдите в България застанаха твърдо против Наредбата за Централен регистър за проследимост на храните в свое становище, като изброяват 8 основни причини, поради които въвеждането на наредбата в действие няма да е от полза за хранително-вкусовата промишленост у нас и потребителите.

Според браншовите организации наредбата ще създаде допълнителна административна тежест, има опасност от нарушаване на конкурентната среда и на свободната стопанска инициатива, което може да има непредвидими последствия за пазара. От бранша настояват проектът на наредба да се оттегли, за да може да бъде обсъден с производителите и преработвателите, и да се направи задължителен анализ на въздействието за пазара.

Вижте основните доводи, които изразяват браншовите организации, за да не се приема в предложения от земеделското и икономическото министерство вариант на Наредба за Централен регистър за проследимост на храните:

“1. Реално всяка партида, излизаща от завод или производствен цех, както и влизаща в страната, подлежи на предлагания административен регистрационен режим. Наредбата не отчита огромния обем на подобни операции в бързооборотния сектор, какъвто в най-голяма степен е хранителният, тъй като в частичната оценка на въздействие е посочено, че наредбата няма съществен икономически ефект. Невярно е твърдението, че наредбата не се отразява на малки и средни предприятия, когато за тях налаганата административна тежест би имала най-съществен ефект. В реалността прилагането на тази наредба ще изисква всяко предприятие производител и търговец, без значение от размера /всеки производител, продаващ на магазин, е реално търговец на едро, попадащ в обхвата на задължени лица/, да отдели съществен човешки и технически ресурси за обработване на тези заявки.

 1. Административната тежест създава необходимост от нови служители и техника, което безспорно ще се отрази на крайната цена на българската продукция и ще я прави неконкурентоспособна и ще оскъпи доставките на храна от чужбина. Считаме, че в този период, когато общите усилия са насочени към овладяване ръста на цените, такива допълнителни разходи, които ще доведат до оскъпяване на производството и реализацията на продуктите, не е оправдано и не би следвало да се подкрепя от правителството.
 1. Събирането на огромен по обем информация ще изисква държавата да осигури значителен ресурс за обработката, съхранението и опазването й – съответно ще представлява допълнителен разход на бюджета в период на криза.
 1. Наредбата няма ясно разписана цел, различна от това да се събере информацията, което не следва да е самоцел за една политика. Няма яснота за какво конкретно ще се използва този громен обем чувствителна информация. Подобен регистър не е предвиден нито в Закона за храните, нито в Закона за агро-хранителната верига, които са основните нормативни актове, регламентиращи хранително-вкусовата промишленост.
 1. Особено притеснителното в така представената наредба е, че тя предвижда събирането и обработването на огромно количество „чувствителна информация“ по смисъла на Закона за защита на конкуренцията и „търговска тайна“ по смисъла на Закона за защита на търговската тайна. Достъпът до подобна информация не случайно винаги е бил на специален режим. Комисията за защита на конкуренцията има специално издадени инструкции за съхранение и работа с предоставената й в хода на производствата такава информация. В проекта за наредба не само не е разписан редът, по който ще се съхранява и опазва информация като цени /наредбата изисква предоставяне фактури и всички придружаващи документи, където има цени/, обем на пратки, договори и техните условия за надценки и отстъпки, периодичност на доставки и други, но дори не е указано кое конкретно лице от изброените институции ще има право на достъп до тази информация.
 1. Вносителите следва да си дават ясна сметка какво би настъпило на пазара и в каква степен би се нарушил принципът на конкуренция, ако тази информация „изтече“ и до нея достъп получат конкурентни фирми и организации. Безспорно Европейската комисия не би допуснала подобен регламент, още повече без ясни мотиви, оценка на въздействието й, за какво ще се ползва събраната информация и как точно всички тези държавни органи, които съгласно член 4 на проекта получават достъп до нея, ще я съхраняват и боравят с нея:
 1. Министерство на икономиката и индустрията;
 2. Министерство на здравеопазването;
 3. Министерство на финансите;
 4. Държавна комисия за стоковите борси и тържищата;
 5. Агенция „Митници“;
 6. Национална агенция за приходите;
 7. Комисия за защита на конкуренцията;
 8. Комисия за защита на потребителите;
 9. Изпълнителната агенция по лозята и виното.

7. В наредбата не става ясно всеки служител на тези ведомства ли има право на достъп до чувствителната информация или определено длъжностно лице. Ако е определено лице, то няма указание за това кой определя това лице и каква отговорност то носи в случай на изтичане на чувствителна информация за някой от участниците на пазара.

 1. Законодателят, чрез съответните нормативни актове, е създал изброените държавни органи и е определил изчерпателно техните правомощия. Считаме, че е недопустимо и в противоречие на Закона за държавната администрация и Закона за административните актове, чрез настоящия проект на наредба да се разширяват правомощията на тези органи и да им се вменяват допълнителни ангажименти.”

“Считаме за недопустимо с наредба да се създават задължения на независими държавни органи като Комисията за защита на конкуренцията да предоставя събраната в хода на производствата й информация за движението на храни на пазара или като НАП и Финансово министерство, които също акумулират огромни бази данни в рамките на административните производства.“, се казва още в становището на хранително-вкусовата промишленост.

 

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements