1300 ха нови гори ще бъдат залесени в България

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
5 Минути

Над 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за шестте държавни горски предприятия

Над 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Средствата ще послужат за изпълнението на ключов ангажимент на страната към инициативата на ЕС за засаждане на три милиарда нови дървета в изпълнение на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.

Началото на дейностите бе дадено от  министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, заедно с министъра на земеделието Явор Гечев, зам.-министрите на околната среда Мария Бояджийска и на земеделието Валери Чамбов, директорите на държавните горски стопанства, както и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев. На срещата министър Карамфилова подписа договори с директорите на три от държавните горски предприятия.

“Убедена  съм, че действията, които предприемаме, са в полза на околната среда, в полза на богатото биоразнообразие. Със стартирането на тези важни проекти ние не само ще изпълним редица ключови за държавата цели, но и даваме нашия принос към мисията по опазване на горите”, каза министър Карамфилова на срещата в Министерството на околната среда и водите днес. Тя определи инициативата като партньорство, но и амбициозна цел. „Рамката на този етап изглежда само документална. Но съм сигурна, че догодина стоящите на нашите места ще отчетат постигнатите резултати”, добави тя.

Какви дейности ще бъдат финансирани по проектите?

По шестте проекта се финансират дейности, свързани със залесяване с дървесни видове, отглеждане, транспортиране и съхранение на посадъчен материал, ремонт и модернизация на разсадници, доставка на техника. В резултат от изпълнението им ще се увеличи капацитетът на предприятията за производство и засаждане, като се ремонтират разсадниковите стопанства. Общата площ на новозасъдените гори ще е над 1 300 ха, произведените нови фиданки ще са над 2,5 млн., а засадените – над 1 млн.

Трите подписани днес договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ са на обща стойност 30 млн. лв.

Средствата за Югозападно предприятие – Благоевград, са в размер на 12,5 млн. лв. Те ще послужат за производство и засаждане на над 2.2 милиона дръвчета върху обща площ от 330.5 ха.

На Югоизточното предприятие – Сливен, се предоставят 10 млн. лв. Предстои да бъдат залесени над 151 хектара и да бъдат попълнени площи от над 148 хектара.

За Южноцентралното предприятие са предвидени 8 млн. лв. за залесяване на около 154 ха и за попълване на горски култури на близо 41 ха.

С изпълнението на мерките по трите проекта площта на горските местообитания ще се увеличи с близо 700 ха, като същевременно ще се подобри природозащитното им състояние.

До края на годината ще бъдат подписани още 3 договора с останалите горски държавни предприятия

До края на годината предстои подписването на още три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Северозападното, Северноцентралното и Североизточното държавно предприятие на обща стойност над 30 млн. лв., с които се планира да се залесят над 600 ха нови гори.Александър Дунчев, гори, Agrozona.bg

В рамките на проекта на Северозападно държавно предприятие – Враца, за който се предоставят 10 млн. лв., се предвижда да бъде извършено залесяване на 3 623 дка с около 680 хиляди фиданки и отглеждане на 19 806 дка горски култури и 1 355 дка млади насаждения.

Също в размер на 10 млн. лв. e бюджетът за Северноцентралното държавно предприятие – Габрово, с които ще се направи ново залесяване на 5 353 дка и ще се подпомогне естественото възобновяваване и производството на посадъчен материал.

Средствата в размер на над 11 млн. лв., предвидени за Североизточно държавно предприятие – Шумен, ще допринесат за залесяване на 230 ха, както и извършването на съпътстващи дейности.

Процедурата по ОПОС 2014-2020 г. отразява новите стратегически и планови документи на европейско ниво, като целта й е да подкрепи изпълнението на мерки, които ще допринесат за увеличаване на покритието с горски местообитания и до подобряване на природозащитно им състояние.

Те са насочени към постигането на специфична цел „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г.

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА