Етикет: залесяване

357 декара с нови гори ще бъдат създадени през тази година  в...

През 2023г. в Добрич ще бъдат залесени 6 пъти повече гори в

Комисията прие насоки за изпълнение на Новата стратегия за горите

Фокус на насоките на ЕК са залесяването и опазването на старите гори

1300 ха нови гори ще бъдат залесени в България

Над 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда

1748 декара нови гори ще бъдат създадени през 2022 година на територията...

1748 декара нови гори ще бъдат създадени през 2022 година на територията

Половин милион фиданки са засадени в Сливен през тази пролет

Приключи пролетното залесяване на територията на ЮИДП и започна отглеждането на новосъздадените

Орязаха проектите по подмярката за залесяване, само 5 минават в следващ етап

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 22 проекта по подмярка

51 декара нови гори ще се появят до края на годината в...

51 декара с нови гори, част от проекта „Земите и горите на

Две нови специализирани машини ще се грижат за горите в Североизтока

Две нови специализирани машини ще заработят от днес на територията на СИДП

39 млн. лв отиват за финансиране на залесяване и възстановяване на горски...

До момента са договорени 39 млн. лв. по мярка 8 „Инвестиции в

Залесиха 217 дка гори в резерват “Сребърна”

В границите на резерват „Сребърна“, в края на миналата година, са залесени

Подпомагат залесяването с интервенция по Стратегическия план за развитие на земеделието

Пет интервенции, свързани с горите, представи тематичната работна група за разработване на

РЕКЛАМА