money

Авансово разплатиха 3,5 млн. лева субсидии по подмярка 4,1

Одобрени се първите авансови плащания, обезпечени с банкови гаранции, по подмярката за инвестиции 4.1, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“. Авансови плащания за 8 проекта са първите разплатени субсидии по подмярката, уточняват …

yavor gechev 1

Кметства връщат пари по селски европроекти

Кметове вече са започнали да връщат част от авансовите плащания по ПРСР, за да избегнат санкции от Брюксел. Това стана ясно от отговорите на заместник-министъра на земеделието и храните Явор …