Зам.-министър Йоцев: Новите технологии и иновации могат да привлекат повече млади хора към земеделието

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

„Модернизацията и внедряването на нови технологии и техника са пътят за преодоляване на преобладаваща част от проблемите и повишаване привлекателността на земеделския труд. Перспективата да получат добра доходност от земеделие и да се развиват, е надежден мотив за задържане на младите хора.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на 9-тата европейска годишна конференция на министерско ниво “Мир и земеделие”, проведена в град Модра, Словакия. „Насърчаване запознаването и ангажирането на младите фермери с развитието на научните изследвания и иновации в селското стопанство е силен мотивационен ключ в процеса на обновяване на поколенията и успешното включване на младите в него.“

„Производствените резултати на стопанствата са в пряка връзка с образованието и квалификацията на заетите в тях и това се отразява на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата“, подчерта  заместник-министър Йоцев и допълни, че непрестанното повишаване на знанията и  професионално-квалификационното равнище на всички фермери и най-вече на младите земеделски стопани, е гаранция за успех и следва да бъде подкрепяно. Той посочи, че това включване не само прави земеделието по-привлекателно поприще за младите, но и укрепва връзката между наука и практика и способства за ускореното и трайно разработване и внедряване на нови устойчиви сортове, породи, технологични решения.

Разработването на съвместни проекти чрез Системата за знания и иновации в селското стопанство през платформа, обединяваща процеса на обучение, консултантски услуги, трансфер на знания, внедряване на прецизно земеделие, дигитализация и сътрудничество със земеделската наука беше споделено като добър пример от българската практика за обмен и създаване на успешни решения в първичното производство и реализацията на продукцията. Заместник-министър Йоцев информира колегите си от останалите държави, представени на форума, и за утвърдената мрежа за сътрудничество при изготвяне на проекти и съвместни земеделски инициативи, изградена от Асоциацията на младите фермери в България.

Заместник-министърът посочи, че в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за този програмен период е заложено разработване на Интерактивна онлайн информационна платформа, която да служи като единен източник на информация за фермерите на централно и регионално равнище.

Конференцията “Мир и земеделие” стартира през 2012 г. с инициативата „Хляб на мира“ за подкрепа на връзката между запазването на мира и устойчивото земеделие и продоволствена сигурност. В проекта участват 12 държави-членки на ЕС от Централна и Югоизточна Европа, като тази година е поканена и Украйна. Всяка година на знакови места във всяка държава се засаждат семена от ръж, като от събраната реколта се прави общ Европейски „Хляб на мира”. Домакинът Йожеф Биреш, министър на земеделието и развитието на селските райони на Словашката република, предаде символично Хляба на мира на държавния секретар на прехраната и земеделието на ФРГ Клаудия Мюлер.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА