В язовир в Павликенско ще отглеждат близо 21 тона шаран годишно

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Водоемът ще се използва и за спортен риболов

Предстои интензивно развъждане на шарани за реализация в търговска мрежа и за спортен риболов в язовир “Негованка”, който се намира в землището на павликенското село Михалци. Водоемът е отдаден под наем на търновската фирма „Дитекс МС“ ЕООД, която предприема и инициативата за отглеждане на едрите сладководни риби. За целта ще бъдат изградени 10 броя плаващи мрежени клетки – садки, които подпомагат по-лесното приспособяване на водните екземпляри, осигуряват пълноценно оползотворяване на храната за хрилни и допринасят за бърз темп на нарастване на рибите, съобщи в. Борба.

Предвижда се в язовира да бъдат отглеждани 20,5 тона шаран годишно. Водните екземпляри ще бъдат хранени със специален гранулиран фураж и ще обитават плаващи клетки с дълбочина 5 метра. Всяка от садките ще е с общ обем 600 кв. м.

Подпомагане по ПМДР

За реализацията на проекта дружеството кандидатства за предоставяне на финансова помощ по програма „Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство по мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

От Басейнова дирекция „Дунавски район“ дават положително становище на инвестиционното намерение. Експертите от ведомството излязоха със заключение, че предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.

Очаква се зелена светлина и от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново. Екоинспекцията трябва да се произнесе, въпреки че имотът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Водоемът обаче е част от мрежата „Натура 2000“.

Язовирът е изграден на река Негованка, която е десен приток на река Росица. Неговата обща площ е 212,627 дка.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements