Връчват предписания с насоки на всички птицевъдни стопанства заради зачестилите случаи на птичи грип

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

В предписанията са включени задължително уведомяване на ОДБХ след извеждане от стопанството, задължителен санитарен период, в който да не се зареждат нови птици в стопанството и още

Във връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците, Директорите на ОДБХ  ще организират срещи със собствениците на всички регистрирани птицевъдни стопанства и люпилни на територията на областта, на които да им бъдат връчени предписания, в които да е разписано:

1.1 Задължително уведомяване на ОДБХ след извеждане на птиците от стопанството/помещението им (продажба, доотглеждане, насочване за клане или друго);
1.2 След извеждането на птиците, извършване на задължителен санитарен период от минимум 21 дни през, които да не се зареждат птици в стопанството или помещението (при интегрирано производство в повече от едно помещение в стопанството) и да се извърши щателно почистване и дезинфекция на помещението/ята;
1.3 След извършване на почистването и дезинфекцията, да се вземат проби, под официален надзор на ОВЛ, за верификация на извършената дезинфекция, чрез извършване на изпитвания от отривки за санитарно показани микроорганизми в акредитирани за целта лаборатории за сметка на собствениците на стопанствата;
1.4 Да се предостави в ОДБХ заверен маршрутен план и приблизителни графици (с дати) за движение на птиците от обекта. В маршрутния план ясно да са посочени пътищата през, които ще преминават транспортните средства превозващи птиците, като приоритетно се използват магистрални и главни пътища максимално отдалечени от други птицевъдни обекти, без претоварване и/или разтоварване на птиците преди достигане на крайното им местоназначение;
1.5 Ново населване на птици се извършва след получено разрешение от директора на ОДБХ за съответното стопанство или помещение (при интегрирано производство в повече от едно помещение в стопанството).

Директорът на ОДБХ издава разрешение за населване на птици по т. 1.5 от настоящата заповед, само след като е постъпило заявление за това от страна на собственика и е извършена последваща проверка от официален ветеринарен лекар с положителен резултат за спазени изискванията в дадените предписания по т. I. 1 от настоящата заповед, както и е извършена физическа проверка в птицевъдния обект с положителни констатации за спазване на всички изисквани съгласно Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

Директорите на ОДБХ ще разпоредят и организират съвместни проверки с местните органи на МВР и АПИ за спазване на предоставените графици, от собствениците на птицевъдни стопанства, както и за спазване на изискванията при придвижване на птици (биосигурност, почистване, дезинфекция и др. на транспортните средства).

Да разпоредят засилен контрол на входа на месодобивните предприятия за птици, чрез извършване на обстоен клиничен преглед и проверка на всички изискуеми документи вкл. проби за Инфлуенца по птиците. Ежедневно събиране на данни за произхода на постъпилите птици от ОВЛ контролиращ месодобивното предприятие и изпращането им до отдел ЗЖ към съответната ОДБХ, за анализ на получените данни и при необходимост допълнителни проверки в птицевъдните обекти на произход.

Предсои провеждане на областни епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки в спешен порядък да бъдат извършени засилени информационни кампании сред населението.

За извършените дейности по настоящата заповед ще се изготвя ежеседмичен доклад, който всеки петък до 16.00 часа в дирекция “Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение на животните” при Централно Управление (ЦУ) на БАБХ на следния електронен адрес: [email protected].

Контрола по изпълнението на заповедта е възложен на ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните“ и ресорния заместник изпълнителен директор на БАБХ за дейността на дирекция „Контрол на храните“.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА