Водата и климатичните изменения са тема за Световния ден на водата

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
3 Минути

Световния ден на водата, 22 март, тази година неизбежно ще поставя темата за водата, изменението на климата и неразривната връзка между тях.  Адаптирането към последствията от изменението на климата върху водните ресурси е ключово за предпазване на здравето и живота на хората, животните и растенията. По-ефикасното използване на водата ще доведе до намаляване на парниковите газове, а осъзнатото и разумно използване ще предотвратят разхищението й.

Изграждане на политика за управление на водните ресурси
Политиката по изменение на климата трябва да поставя методите за управление на водните ресурси в основата на плановете за действие. Забавянето на действията в областта на климата е почти толкова опасно, колкото и отричането на проблема. Екстремните метеорологични явления водят до оскъпяване на водата, намаляване на предвидимостта за наличие на вода, засягат качеството на водата и повишават нейната замърсеност. Не само хората се нуждаят от вода, за да оцелеят, но и всички системи: канализация, здравеопазване, образование, занаятчийство и индустрия. Плановете за действие за адаптация към изменението на климата трябва да бъдат интегрирани в различните сектори и трансгранично координирани. Общото между тях трябва да бъде: безопасно и устойчиво управление на водите.

Иновацията- ключ към запазване на ценен ресурс? 

Борбата с изменението на климата ще създаде огромни предпоставки за изменение на икономиката в много области. В световния ден на водата си напомняме колко важно е да се прилагат циркулационни производствени системи, като водата се използва водата по-ефикасно. С нарастването на населението на планетата нараства и търсенето на вода, което изчерпва природните ресурси и уврежда околната среда на много места. Решенията включват защита на естествените водните басейни като океани и влажни зони, адаптиране към климатичните изменения,  интелигентни селскостопански техники и увеличаване на безопасното използване на отпадъчните води. Водата е най-ценният ни ресурс и трябва да я използваме по-отговорно.

Всеки има значение 

Много действия, свързани с управлението и използването на водата, може да предприеме всеки и навсякъде, за да повлияе върху изменението на климата. „Предупрежденията са необходими. Но страхът няма да свърши работа.“, споделя генералният секретар на ООН Антонио Гутиереш. Изменението на климата може да всее чувство на страх и безпокойство. Но има една лесна стъпка, която всеки може да предприеме- разумно използване на водата, с цел да бъде избегнато разхищението й.

 

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама