Вижте новостите в Наредба 44 и сроковете за изпълнението им

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
4 Минути

Промените в Наредба 44 за ветеринарно-медицинските изисквания, влезли в сила от 17 януари тази година, представи д-р Станимирова от Дирекция „Животновъдство“ по време на Осмата национална среща на земеделските производители. Сроковете са изпълнение на тези промени е до 6 месеца след влизането в сила на Наредба 44 за личните стопанства и до края на настоящата година за фамилните и индустриални ферми.

Броят на отглежданите прасета за угояване в личните стопанства е намален до три. Всеки обект трябва да има ограда и обособено място за отглеждане с определена площ,както и места за съхранение на фуража и съоръжения за хранене и поене. Стопаните също така трябва да предприемат действия за почистване и  дезинфекция на местата за отглеждане на прасетата и да ограничат достъпа на хора и други животни до свинете. Влизането на лицата при прасетата да бъде с работно облекло и след дезинфекция.

Във фамилните ферми допустимият брой свине за отглеждане е до 10 свине майки с приплодите им, но не повече от 200 броя общо. Тук също се въвежда определена площ за отглеждане на свинете в зависимост от категория им. Капацитетът на съоръжението или мястото, определено за събиране на торовата маса трябва да бъде с размери, позволяващи задържането им за 40 дневен период, през който тя няма да може да се извежда извън животновъдния обект.

При индустриалните ферми важно ще бъде създаването на буферна зона от поне 500 метра или двойна/плътна ограда (от електропастир и мрежа или плътна- зидана, метална или др.) около обектите за предотвратяване на контакт с диви свине.  В зависимост от технологичното решение на собственика се  въвежда възможност на всяка технологична група да е осигурена отделна биосигурност, в рамките на един животновъден обект. Изготвяне на програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация от собственика също е част от изискванията.  Те също така могат да имат инсинератори за обезвреждане на странични животински продукти или да  разполагат с места или оборудване дезинфекция на доставени от вън материали.

Въведени са и допълнителни и общи промени за фамилните и индустриални ферми. Новите обекти ще могат да се изграждат на разстояние не по-малко то 10 км. от фамилна и индустриална  ферма и заградена територия за отглеждане на космат дивеч. За ограничаване контакта с гризачи, други вредители и насекоми, е необходимо местата за съхранение на фуража, както и вратите и прозорците в обектите да бъдат затворени и обезопасени. Следващата промяна се касае до обособяването на филтър на входа на всяка сграда за лицата имащи контакт със свинете. Предвижда се и  почистване, измиване и дезинфекция на транспортните средства на място, различно от обособено такова на входа, както и на вътрешния транспорт. Важно изискване е и осигуряването на вода, отговаряща на изискванията за питейна, с цел повишаване на биосигурността.
Относно документацията, собствениците трябва да са подготвили индивидуален план за биосигурност, както и план за прилагане на спешни мерки при възникване на заразни заболявания.

 

 

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама